Šeimos sritį reguliuojantys įsakymai

Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje:

  • 2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. A1-869

DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

  • 2020 m. liepos 3 d. Nr. A1-6401

DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ TYRĖJŲ TINKLO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

  • 2012 m. gegužės 7 d. Nr. A1-227 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

DĖL SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-534/V-1072/1V-931 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-07-01)

DĖL SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

Šeimos politika:

  • 2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-508

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2014 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-612

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-386 „DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ VAIKAMS KETVIRTINĖS ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2014 m. lapkričio 10 d. A1-542/1K-348

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-369/1K-174 „DĖL NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2014 m. liepos 31 d. Nr. A1-399

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-283 „DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYME, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2014 m. balandžio 2 d. Nr. A1-178

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2012 m. lapkričio 2 d. Nr. A1-480

DĖL ŠEIMOS TARYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02