Piniginę socialinę paramą reguliuojantys įsakymai

  • 2012 m. gegužės 24 d. Nr. A1-255 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-02-23)

DĖL TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2012 m. vasario 24 d. Nr. D1-174/A1-116 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-30)

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

  • 2012 m. sausio 25 d. Nr. A1-35 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-11)

DĖL DOKUMENTŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYME, FORMŲ PATVIRTINIMO

  • 2009 m. birželio 2 d. Nr. A1-369/1K-174 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

DĖL NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

  • 2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-402 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2008 m. lapkričio 28 d. Nr. A1-387 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SPECIALIOMS TIKSLINĖMS DOTACIJOMS SOCIALINĖMS IŠMOKOMS, KOMPENSACIJOMS, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2006 m. spalio 12 d. Nr. A1-283 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYME, PATVIRTINIMO 

  • 2006 m. liepos 13 d. Nr. A1-193 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-08)

DĖL SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO  

  • 2006 m. liepos 13 d. Nr. A1-192 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-06-30)

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO  

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23