Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti reguliuojantys įsakymai

  • 2015 m. birželio 18 d. Nr. A1-357 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-12-24)

DĖL VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO 2015 METAIS LIMITŲ KREDITO ĮSTAIGOMS PATVIRTINIMO

  • 2015 m. balandžio 10 d. Nr. A1-195 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  • 2015 m. sausio 9 d. Nr. A1-12

DĖL BAZINIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIŲ SAVIVALDYBĖMS 2015 METAMS PATVIRTINIMO

  • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-669

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-381 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOMS ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2014 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-581

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-328 „DĖL 2014 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 2014 m. liepos 4 d. Nr. A1-358

DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ LIMITO 2014 METAMS PASKIRSTYMO BANKAMS PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO

  • 2014 m. birželio 17 d. Nr. A1-328 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2014-11-27)

DĖL 2014 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PATVIRTINIMO

  • 2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. D1-665/A1-508

DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ LIMITO 2012 METAMS PASKIRSTYMO BANKAMS PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23