Organizacinio pobūdžio įsakymai

 •  2015 m. sausio 9 d. A1-10

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-193 „DĖL SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-669

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-381 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOMS ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-481

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS SEKRETORIATO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 • 2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-483 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-138 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TRANSPORTO IŠLAIDŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. birželio 17 d. Nr. A1-330

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS SEKRETORIATO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS BŪDU

 • 2014 m. gegužės 26 d. Nr. A1-292/V-4

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS SEKRETORIATO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SĄLYGŲ APRAŠO PASKELBIMO

 • 2014 m. gegužės 22 d. Nr. A1-291

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-138 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TRANSPORTO IŠLAIDŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. balandžio 8 d. Nr. A1-183

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-381 „DĖL DUOMENŲ APIE VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. vasario 25 d. Nr. A1-109

DĖL DARBO GRUPĖS NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 2015–2017 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTUI PARENGTI SUDARYMO

 • 2014 m. vasario 24 d. Nr. A1-92

DĖL NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, GINANČIŲ ŽMOGAUS TEISES, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2014 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, GINANČIŲ ŽMOGAUS TEISES, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURO KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2014 m. vasario 13 d. Nr. A1-78

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 m. LAPKRIČIO 3 d. ĮSAKYMO Nr. A1-464 „DĖL LIETUVOS SOCIALINIO DARBO TARYBOS SUDĖTIES IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2011 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-464 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-10-25)

DĖL LIETUVOS SOCIALINIO DARBO TARYBOS SUDĖTIES IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2011 m. vasario 3 d. Nr. A1-64

DĖL NEVYRIAUSYBINIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2011-2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 • 2016 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-604 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

DĖL TRIŠALIŲ TARYBŲ (KOMITETŲ, KOMISIJŲ) PRIE UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2010 m. birželio 28 d. A1-290 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2010-11-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ FUNKCIJŲ PERSKIRSTYMU, PASKIRSTYMO PAGAL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGAS

 • 2010 m. balandžio 12 d. Nr. A1-138 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-02-01)

DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TRANSPORTO IŠLAIDŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23