Laisvą prekių judėjimą reguliuojantys įsakymai

2000 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 28 „DĖL TECHNINIO REGLAMENTO "MAŠINŲ SAUGA" PATVIRTINIMO

2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 113 „DĖL TECHNINIO REGLAMENTO "KĖLIMO REIKMENYS. SERTIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS" PATVIRTINIMO

1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 106 „DĖL TECHNINIO REGLAMENTO "LIFTAI IR LIFTŲ SAUGOS ĮTAISAI" PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo

2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-171 „DĖL 2016 M. KOVO 9 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/425 DĖL ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, KURIUO PANAIKINAMA TARYBOS DIREKTYVA 89/686/EEB, ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23