Jaunimo sritį reguliuojantys įsakymai

 • 2021 m. vasario 4 d. Nr. A1-108

DĖL JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2019 m. spalio 15 d. Nr. A1-614

DĖL DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE TVARKOS APRAŠO, MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO, ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO, JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠO IR JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2018 m. birželio 22 d. Nr. A1-317

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2015 m. sausio 2 d. Nr. A1-1

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-157 „DĖL JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE KOKYBĖS VERTINIMO METODIKOS IR JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE KOKYBĖS VERTINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 12 d. Nr. A1-549

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-73 „DĖL NACIONALINĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. rugpjūčio 19 d. Nr. A1-416 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-11-27)

DĖL JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO

 • 2013 m. gegužės 14 d. Nr. A1-208

DĖL JAUNIMO DARBUOTOJŲ VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2009 m. sausio 8 d. Nr. A1-4 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-03-11)

DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. A1-157 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-06)

DĖL JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE KOKYBĖS VERTINIMO METODIKOS IR JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE KOKYBĖS VERTINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2008 m. kovo 4 d. Nr. A1-68 (aktuali suvestinė redakcija 2020-08-11)

DĖL TIPINIO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO

 • 2006 m. balandžio 11 d. Nr. A1-100 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-12-11)

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05