Darbo santykius, darbo apmokėjimą ir socialinę partnerystę reguliuojantys įsakymai

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-1274

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR  VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2021 METAIS PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. A1-767

DĖL METINIŲ DARBO DIENŲ KOEFICIENTŲ IR METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIŲ 2020 METAIS PATVIRTINIMO

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. A1-686

DĖL METINIŲ DARBO DIENŲ KOEFICIENTŲ IR METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIŲ 2019 METAIS PATVIRTINIMO

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. A1-629

DĖL METINIŲ DARBO DIENŲ KOEFICIENTŲ IR METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIŲ 2018 METAIS PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-343

DĖL PAVYZDINĖS DARBO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

2016 m. spalio24 d. Nr. A1-573

DĖL SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 birželio 29 d. Nr. A1-344

DĖL DARBO GINČO KOMISIJOS NUOSTATŲ, DARBO GINČŲ KOMISIJOS REGLAMENTO, DARBO GINČŲ KOMISIJOS NARIŲATLYGIO MOKĖJIMOIR KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO

2013 m. kovo 27 d. Nr. A1-133

DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 18 d. Nr. A1-110

DĖL VERSLUMO SKATINIMO FONDO VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-587

DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________

2020 m. sausio 16 d. Nr. A1-40

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO, KAI DARBO SANTYKIAMS NEPASIBAIGUS DĖL DARBDAVIO KALTĖS PAVĖLUOTAI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS AR KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS, PATVIRTINIMO

2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO, KAI DARBO SANTYKIAMS NEPASIBAIGUS DĖL DARBDAVIO KALTĖS PAVĖLUOTAI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS AR KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS, PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 19 d. Nr. A1-31

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO, KAI DARBO SANTYKIAMS NEPASIBAIGUS DĖL DARBDAVIO KALTĖS PAVĖLUOTAI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS AR KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS, PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. 3-592/A1-641/V-1075

DĖL SKUNDŲ DĖL DARBO JŪRŲ LAIVYBOJE REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE, GALIMŲ PAŽEIDIMŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. balandžio 16 d. Nr. A1-162

DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE BEDARBIŲ DALIS, SKAIČIUOJANT NUO DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ, YRA DIDESNĖ, NEGU VIDUTINIŠKAI ŠALYJE, NUSTATYMO

2013 m. kovo 27 d. Nr. A1-133

DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 14 d. Nr. A1-330

DĖL SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 16 d. Nr. A1-169

DĖL INFORMAVIMO APIE KOMANDIRUOJAMUS DARBUOTOJUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. A1-516 (2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-98 patvirtintų pakeitimų redakcija)

DĖL PROJEKTO „ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMAS“ PARTNERIŲ (DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ) ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-17