Bendruomenių veiklą reguliuojantys įsakymai

 • 2015 m. sausio 20 d. Nr. A1-32

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUS IR KITUS NUKENTĖJUSIUS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENIS, STIPRINIMO 2015–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-680

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-179 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ PLĖTROS 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-586 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-02-11)

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2014 m. birželio 23 d. Nr. A1-332

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2014 METAIS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2014 m. gegužės 8 d. Nr. A1-249 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-03-24)

DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO STEBĖSENOS

 • 2014 m. balandžio 2 d. Nr. A1-179 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-10-14)
 • 2014 m. kovo 5 d. Nr. A1-125
 • 2014 m. vasario 14 d. Nr. A1-83 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-11-16)

DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. liepos 23 d. Nr. A1-426

DĖL PROJEKTO, SKIRTO NEVYRIAUSYBINIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2011-2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 1.2 PRIEMONEI ĮGYVENDINTI, 2013 METŲ FINANSAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2013 m. balandžio 5 d. Nr. A1-140

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS, ĮGYVENDINANT VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. vasario 25 d. Nr. A1-71

DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 • 2012 m. spalio 16 d. Nr. A1-443

DĖL BENDRUOMENIŲ TINKLALAPIO ADMINISTRAVIMO PROJEKTO FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR BENDRUOMENIŲ TINKLALAPIO ADMINISTRAVIMO PROJEKTO ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2012 m. birželio 8 d. Nr. A1-273 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2013-03-01)

DĖL REGIONINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR INFORMAVIMO SRITYSE, PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2012-2013 M. KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 • 2012 m. balandžio 18 d. Nr. A1-203 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2013-03-31)

DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ ŠIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINEI VEIKLAI PALAIKYTI IR PLĖTOTI, KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KONKURSUI PATEIKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23