Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimai.

3. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus.

4. Ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą.

5. Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.