Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2. Pataria ministrui organizuojant politinę veiklą, politinius susitikimus, renginius, palaikant komunikaciją su tikslinėmis grupėmis, socialiniais partneriais, pataria ministrui vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą.

3. Renka, sistemina, analizuoja ir operatyviai pateikia ministrui informaciją apie politines aktualijas.

4. Pataria ministrui bendraujant su politiniais partneriais, Seimo nariais, kitų ministerijų ir institucijų atstovais. Pataria ministrui bendraujant su nevyriausybinių organizacijų atstovais.

5. Atstovauja ministrui bendraujant su žiniasklaidos priemonių ir visuomenės atstovais.

6. Teikia ministro poziciją aktualiais klausimais žiniasklaidos priemonių ir visuomenės atstovams.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

7.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.2. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;

7.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.