Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

1. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  ir socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimai.

2. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus.

3. Ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą.

4. Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose. 

 

 

 

 

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

6.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

6.2. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.