Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Koordinuoja tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje, konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei vadovybę ir padeda organizuoti Ministerijos tarptautinius renginius ir vizitus..

 Renka, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją iš ministerijos darbuotojų bei ministerijai pavaldžių institucijų apie tarptautinius renginius, vizitus, seminarus Lietuvoje ir užsienyje; teikia šią informaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, ambasadoms ir kitoms institucijoms pagal poreikį..

 Rengia socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės vizitus užsienyje bei padeda ministerijos darbuotojams parengti jų vizitus..

Esant poreikiui renka, kaupia bei sistemina informaciją apie komandiruotes užsienyje ir Lietuvoje..

Organizuoja ir koordinuoja dokumentų vertimą raštu bei vertimą žodžiu iš / į užsienio kalbą pagal ministerijos darbuotojų poreikį..

 Rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų) dėl kelionių ir vertimo paslaugų teikimo bei dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – psichologija (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Suorganizuoti  iki 50 ministerijos vadovybės ir atašė vizitų į užsienio valstybes.

2.      Suorganizuoti  iki 10 ministerijos vadovybės susitikimų su oficialiomis užsienio delegacijomis.

3.     Kuruoti ir suorganizuoti iki 60, pagal būtinumą,  vertimo raštu/žodžiu paslaugų užsakymų.