Asmenų apklausos anketa

Pasidalinkite savo patirtimi!

Siekdami tobulėti ir gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, norėtume sužinoti Jūsų įvertinimus. Kviečiame Jus atsakyti  į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo kokybės anketos klausimus.
Ši apklausos anketa yra anoniminė. Kiekvieno Jūsų nuomonė mums – labai svarbi! 

0%
 • *

  Į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją kreipėtės: 

  Pasirinkite

  0
 • *

  Ar Jums pakanka informacijos apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo laiką?

  Pasirinkite

  1
 • *

  Kokiu būdu kreipėtės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  telefonu;

  raštu;

  buvau atvykęs (-usi).

  Kita (įrašykite)
  2
 • *

  Kaip Jūs vertinate Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų pasiekiamumą?

  Pasirinkite

  3
 • *

  Kokiu klausimu(-ais) kreipėtės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  vaikų klausimais;

  socialinio draudimo klausimais;

  pensijų klausimais;

  užimtumo ir darbo rinkos klausimais;

  darbo santykių klausimais;

  socialinės paramos klausimais;

  neįgaliųjų integracijos klausimais;

  išmokų vaikams klausimais;

  paramos būstui klausimais;

  kitais klausimais (nurodykite, kuriais)
  4
 • *

  Ar suteikta konsultacija Jūsų paklausime pateiktu(-ais) klausimu (-ais) buvo išsami?

  Pasirinkite

  5
 • *

  Ar suteikta konsultacija padėjo suvokti teisės aktų keliamus reikalavimus?

  Pasirinkite

  6
 • *

  Darbuotojas buvo mandagaus?

  Pasirinkite

  7
 • *

  Darbuotojas buvo paslaugus?

  Pasirinkite

  8
 • *

  Ką patartumėte mums gerinti?

  9
 • 10
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-20