Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursas

Galioja iki

2019-07-04

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija), įgyvendindama Šeimos kortelės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“, 1 priedo 2.2 papunkčio priemonę, skelbia projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursą (toliau – projektas).

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 29 000  (dvidešimt devyni tūkstančiai) eurų.

Didžiausia projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 29 000 (dvidešimt devyni tūkstančiai) eurų.

Mažiausia projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000  (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 3 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-320 (toliau – Nuostatai), 12 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, kurio apimtis ne didesnė nei 15 MB, adresu: seimos.kortele@socmin.lt

Paraiška ir Nuostatų 12 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti PDF formatu.

Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Rasa Žemaitė (tel. 8 706 68 144, el. p. rasa.zemaite@socmin.lt) ir ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės patarėja Gailė Veršekienė (tel. 8 706 68 229, el. p. gaile.versekiene@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 16.45 val.

KONKURSO DOKUMENTAI