NVO projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 m. rezultatai

Galioja iki

2020-02-20

Skelbiame konkurso būdu atrinktą nevyriausybinės organizacijos projektą, skirtą konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams:

Eil. Nr. Paraiškos rengėjas Projekto pavadinimas Juridinio asmens kodas Surinktų balų vidurkis Prašoma skirti suma 2020 m., Eur Skiriama suma
2020 m., Eur

 
1. VšĮ Paramos vaikams centras „Tėvų linija“ 124632778 40 100 000,00 97 363,00
Iš viso:   97 363,00