Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, projektų atrankos 2019 metais konkurso rezultatai

Galioja iki

2019-04-06

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-660 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, 35 punktu ir atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkurso komisijos siūlymus (2019 m. vasario 25 d. posėdžio protokolas Nr. D5-91), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. kovo 4 d. potvarkiu Nr. A3-33 skirti finansavimą projektams, nurodytiems Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metais finansuojamų projektų sąraše.

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ KITAS NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS, DIRBANČIAS VAIKO GEROVĖS SRITYJE, 2019 METŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas Juridinio asmens kodas

Skiriama suma (Eur)

1. Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ 300092667 17 925,00
2. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ 190780953 17 904,32
3. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija 136012571 14 170,68
  Iš viso    50 000,00