Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais rezultatai

Galioja iki

2021-01-22

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020-2021 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-530 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020-2021 metais nuostatų patvirtinimo“ ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020 m. gruodžio 21 d. potvarkiu Nr. A3–270 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų finansavimo pratęsimo 2021 m.“, nuspręsta pratęsti finansavimą šiems nevyriausybinių organizacijų projektams:

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų, kuriems pratęsiamas finansavimas 2021 m., sąrašas