Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 m. rezultatai

Galioja iki

2019-04-20

Finansuotinų projektų, skirtų nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms šeimos gerovės srityje 2019 m., sąrašas.

Rezervinių projektų, skirtų nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms šeimos gerovės srityje 2019 m., sąrašas.

Nefinansuotinų projektų, skirtų nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms šeimos gerovės srityje 2019 m., sąrašas.