BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kvietimas NVO teikti Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti paraiškas subsidijoms gauti

Galioja iki

2022-12-05

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „ Dėl Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašu“ skelbia kvietimą teikti NVO, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti, subsidijų paraiškas.

 

Viešosios konsultacijos pareiškėjams: 

Pristatymo skaidrės ir DUK rasite ČIA

Spalio 28 d.  konsultacija  vyko nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje, pristatymo įrašą rasite ČIA 

Lapkričio 8 d.  konsultacija vyko nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje, pristatymo įrašą rasite ČIA

 

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 26 d.

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.

SVARBU. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašą galite peržiūrėti: A1-709 Dėl Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padid... (e-tar.lt)

 

Pagalbos priemonės tikslas – užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams, nemažinant veiklos apimties, kuri numatyta NVO viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) projekto sutartyje sudaryta su subjektais nurodytais Aprašo 8.1.1 papunktyje (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ar joms pavaldžios įstaigos ar savivaldybės ar joms pavaldžios įstaigos).

 

Galimi pareiškėjai  - NVO, kurios atitinka bent vieną iš kriterijų, nurodytų Aprašo 8.1 papunktyje, ir visus kriterijus, nurodytus Aprašo 8.2-8.5 papunkčiuose:

 • 8.1. 2022 m. teikia viešąsias paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ar joms pavaldžiomis įstaigomis ar savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su savivaldybe ar jai pavaldžia įstaiga.
 • 8.2. Pareiškėjas Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO, išskyrus religines bendruomenes ar bendrijas, kurios teikia akredituotas vaikų dienos centro paslaugas ir jų vykdymui teikia paraišką;
 • 8.3.   Pareiškėjas Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-148 „Dėl Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – COVID-19 subsidijos aprašas), nustatyta tvarka yra pateikęs Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitą ir Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, veiklos vykdymo ataskaitą, už subsidiją suteiktą pagal COVID-19 subsidijos aprašą;
 • 8.4. Pareiškėjo 2022 m. veiklos organizavimo kaštai (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo, patalpų administravimo išlaidos (toliau – komunalinių paslaugų išlaidos), išlaidos šildymo prekėms, išlaidos tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą pagal jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus), lyginant 2021 ir 2022 metų atitinkamo laikotarpio (ne mažiau nei 3 mėnesių laikotarpio) veiklos organizavimo kaštus ir neįskaitant darbo užmokesčio, ekspertų ir apskaitos paslaugų išlaidų, padidėjo 15 proc. arba daugiau;
 • 8.5. Pareiškėjas sutinka įsipareigoti užtikrinti numatytų viešųjų paslaugų teikimą nemažinant jų apimties.

 

Galimos skirti subsidijos dydis

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 000 Eur (penki milijonai eurų) valstybės biudžeto lėšų.

Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų nuo pagal paraiškoje (Aprašo 10.3 ir (ar) Aprašo 10.4 papunktį) nurodytų teikiamų viešųjų paslaugų, jų sutarčių, vertės ir ne daugiau nei 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Pagalbos priemone galimos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys:

 • Tinkamomis finansuoti laikomos šios pareiškėjo išlaidos patirtos nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., o tuo atveju jeigu pareiškėjas COVID-19 subsidijos aprašo nustatyta tvarka gavo subsidiją ne anksčiau nei nuo atsiskaitymo už subsidiją suteiktą, pagal COVID-19 subsidijos aprašą, dienos (bet ne ankstesnės nei nuo 2022 m. birželio 1 d.) iki 2022 m. gruodžio 31 d.:
 • pareiškėjo viešosioms paslaugoms teikti naudojamų patalpų komunalinių paslaugų išlaidos ir išlaidos šildymo prekėms;
 • kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą pagal jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Paraiškoje numatytos veiklos turi būti tiesiogiai susijusios su teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir nenutrūkstamu jų teikimo visuomenei užtikrinimu.

 

 • Netinkamos finansuoti šios išlaidos:
 • pareiškėjo darbuotojų, vykdančių ar administruojančių paslaugų teikimą, darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei darbuotojai įdarbinti pareiškėjo organizacijoje pagal darbo sutartis);
 • buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);
 • tiesiogiai paslaugas teikiančių asmenų paslaugų išlaidos (pvz. ekspertų, lektorių ir pan.);
 • ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, kurio vertė – 500 (penki šimtai) eurų ir didesnė, įsigyti.

Informavimas ir konsultavimas su tęstine atranka susijusiais klausimais

Pareiškėjai, teikdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su tęstine atranka susijusiais klausimais, kurias teikia SPPD tel. 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, Ministerija tel. 8 615 60 315

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. SPPD -  [email protected] (informacinės sistemos klausimais), Ministerija -  el. p. [email protected]  (paraiškos turinio klausimais) atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Paraiškų atranka

Pateiktų paraiškų atitikties Apraše nustatytiems kriterijams vertinimus atliks SPPD.

Finansuotinų pareiškėjų sąrašas bus skelbiamas kas savaitę.

Subsidijos naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ministerijos kancleris patvirtina skiriamą finansavimą pareiškėjui. Ministerijos kancleriui nepatvirtinus prašomo finansavimo, subsidijos naudojimo sutartis laikoma nesudaryta.

 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY