BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Supažindinimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos saugomais dokumentais, archyvinių ir kitų pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo paslaugos aprašymas

 

Pagrindinė informacija  Aprašymo turinys
Paslaugos gavėjai Fiziniai asmenys ne verslo tikslais, fiziniai asmenys verslo tikslais, juridiniai asmenys verslo tikslais, juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Paslaugos grupės ir pogrupiai Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas, kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai 

Norint gauti pažymą, išėjus į pensiją, norint gauti socialinę išmoką, kita
Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga. El. būdu teikiama paslauga per Elektroninius valdžios vartus.

Paslaugos rezultatai Teisės aktų nustatyta tvarka išduotos archyvinės ir kitos pažymos, padarytos prašomų dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai, leista susipažinti su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos archyviniame fonde esančiomis archyvinėmis bylomis, dokumentais
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka (kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis). 
2. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Jeigu prašoma privačios informacijos ne apie atstovaujamą asmenį, turi būti pateikti atstovaujamo asmens giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma informacijos, liudijantys dokumentai
arba jų kopijos. 
4. Giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma privačios informacijos, liudijančius dokumentus arba jų kopijas (kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis)

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

Vardas ir pavardė:

Diana Bareikienė

Pareigos:

Administravimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus archyvarė

Telefonas:

+370 616 97539

El. paštas:

Diana.Bareikiene@socmin.lt, post@socmin.lt
Paslaugos teikėjas Vardas ir pavardė:

Nina Baranovska

Pareigos:

Finansų departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Telefonas:

+370 698 32355

El. paštas: 

Nina.Baranovska@socmin.lt, post@socmin.lt

Paslaugos teikėjas Vardas ir pavardė:

Milda Stukaitė

Pareigos:

Administravimo departamento Veiklos valdymo skyriaus patarėja

Telefonas:

+370 658 60985

El. paštas:

Milda.Stukaite@socmin.lt, post@socmin.lt

Paslaugos vadovas Vardas ir pavardė:

Renata Mikulytė

Pareigos:

Administravimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Telefonas:

+370 616 76308

El. paštas:

Renata.Mikulytė@socmin.lt, post@socmin.lt

Paslaugos teikimo proceso aprašymas 1. Prašymo pateikimas (prašymai gali būti pateikiami raštu, tiesiogiai atvykus į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu, elektroninėmis priemonėmis ar per pasiuntinį).
2. Prašymo nagrinėjimas.
3. Atsakymo parengimas.
4. Atsakymo įteikimas (atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu).
Paslauga apmokama vietoje 

Ne

Paslaugos inicijavimo forma  Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta:
1. Vardas (-ai), pavardė (-ės).
2. Gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo).
3. Pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).
4. Kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
Prašymas turi būti pasirašytas (prašymas, teikiamas elektroninėmis priemonėmis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu)
Paslaugos inicijavimo formos priedas  Prašymo formos nėra
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP  Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus  Ne
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)  Ne
Prisijungimo būdas Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė.
Elektronizavimo lygis  3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas  Taip
Nuoroda į el. paslaugą  Nėra
Paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Trukmė: 20 darbo dienų
Papildoma informacija
Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“

5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai ir atsakymai skundžiami pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos
Pastabos Nėra
Raktažodžiai Supažindinimas su dokumentais, dokumentai, kopija, nuorašas, išrašas, pažyma, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ministerija
Supažindinimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos saugomais dokumentais, archyvinių ir kitų pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo paslaugos aprašymo priedas

Supažindinimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos saugomais dokumentais, archyvinių ir kitų pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo schema

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-04