Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo paslaugos aprašymas

 

Pagrindinė informacija  Aprašymo turinys
Paslaugos gavėjai Fiziniai asmenys ne verslo tikslais, fiziniai asmenys verslo tikslais, juridiniai asmenys verslo tikslais, juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos, kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai 

Kita

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per Elektroninius valdžios vartus, ne el. būdu teikiama paslauga
 

Paslaugos rezultatai Teikiama administracinė paslauga yra galutinė. Kadangi kolektyvinės sutartys registruojamos pareikštine tvarka, dokumentai ir pateikta informacija netikrinama. Įregistravus kolektyvinę sutartį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje lieka ir teisės aktų nustatyta tvarka saugoma kolektyvinės sutarties kopija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų organizacijos atstovas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po kolektyvinės sutarties pasirašymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia šiuos dokumentus: paraišką įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kolektyvinės sutarties rūšį, darbuotojų, kuriems bus taikoma kolektyvinė sutartis jos įsigaliojimo dieną, skaičių, kolektyvinės sutarties galiojimo terminą, data, kurią nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis; abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašytą ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtintą kolektyvinės sutarties kopiją arba kolektyvinę sutartį, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais. Profesinei sąjungai ar jų organizacijai neįregistravus kolektyvinės sutarties per šį terminą, teisę pateikti registruoti kolektyvinę sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis – darbdavys ar darbdavių organizacija. Darbdavys ar darbdavių organizacija turi pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  tuos pačius dokumentus kaip ir profesinės sąjungos ar jų organizacijos.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

Vardas ir pavardė:

Svetlana Kalinauskienė

Pareigos:

Socialinio dialogo skyriaus vyriausioji specialistė

Telefonas:

+370 656 85285

El. paštas:

Svetlana.Kalinauskiene@socmin.ltpost@socmin.lt
Paslaugos vadovas Vardas ir pavardė:

Aušra Bagdonaitė

Pareigos:

Socialinio dialogo skyriaus vedėja

Telefonas:

+370 706 64257

El. paštas: 

Ausra.Bagdonaite@socmin.lt, post@socmin.lt

Paslaugos teikimo proceso aprašymas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pareikštine tvarka registruoja ir savo internetinėje svetainėje viešai skelbia nacionalinio, šakos, teritorinių, darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvines sutartis.
Paraišką registruoti kolektyvinę sutartį ir kitus reikiamus dokumentus pateikia profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos atstovas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po kolektyvinės sutarties pasirašymo tiesiogiai, arba faksu, arba per kurjerį, arba paštu, arba elektroniniu paštu (post@socmin.lt). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos adresas A.Vivulskio 11, LT-03610 Vilnius. 
Konsultuotis el. paštu Svetlana.Kalinauskiene@socmin.lt
tel. +370 656 85285.
Profesinei sąjungai ar jų organizacijai neįregistravus kolektyvinės sutarties per šį terminą, teisę pateikti registruoti kolektyvinę sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis – darbdavys ar darbdavių organizacija.
Paslauga apmokama vietoje 

Ne

Paslaugos inicijavimo forma 

Paraiškos forma įregistruoti kolektyvinę sutartį yra laisva. Paraiškoje nurodomas profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kolektyvinės sutarties rūšis, darbuotojų, kuriems bus taikoma kolektyvinė sutartis jos įsigaliojimo dieną, skaičius, kolektyvinės sutarties galiojimo terminas, data, kurią nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis

Paslaugos inicijavimo formos priedas  Prašymo formos nėra
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP  Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus  Ne
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)  Ne
Daugiau informacijos Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje
Elektronizavimo lygis  3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas  Ne
Nuoroda į el. paslaugą  Nėra
Paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Trukmė: 3 darbo dienos
 
Papildoma informacija
Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A1-280 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pastabos Teikiama administracinė paslauga yra galutinė. Kadangi kolektyvinės sutartys registruojamos pareikštine tvarka, dokumentai ir pateikta informacija netikrinama. Įregistravus kolektyvinę sutartį, ministerijoje lieka ir teisės aktų nustatyta tvarka saugoma kolektyvinės sutarties kopija
Raktažodžiai Kolektyvinė sutartis
Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo paslaugos aprašymo
priedas

Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo sekos schema 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19