exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kolektyvinių sutarčių registravimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

 

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas Kolektyvinių sutarčių registravimas ir viešas skelbimas (toliau – kolektyvinė sutartis).

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pareikštine tvarka registruoja ir savo internetinėje svetainėje viešai skelbia nacionalinio, šakos,   teritorinių, darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvines sutartis.

Paraišką registruoti kolektyvinę sutartį ir kitus reikiamus dokumentus pateikia profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos atstovas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po kolektyvinės sutarties pasirašymo tiesiogiai, arba faksu, arba per kurjerį, arba paštu, arba elektroniniu paštu (post@socmin.lt). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai adresas A.Vivulskio 11, LT-03610 Vilnius. Konsultuotis el. paštu Jurgita.Vitkauskiene@socmin.lt, tel. 8 706 6 42 82.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 straipsnis ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-334 „Dėl kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų organizacijos atstovas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po kolektyvinės sutarties pasirašymo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia šiuos dokumentus: paraišką įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerius, elektroninį paštą, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis; abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašytą ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtintą kolektyvinės sutarties kopiją arba kolektyvinę sutartį, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinio dialogo skyrius:

Svetlana Kalinauskienė – skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8706 68213, el.p. Svetlana.Kalinauskiene@socmin.lt;

Paslauga teikiama pagal priede nurodytą schemą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Aušra Bagdonaitė – Socialinio dialogo skyriaus vedėja, tel. 8 706 64257, el.p. Ausra.Bagdonaite@socmin.lt.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Kolektyvinės sutartys registruojamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma įregistruoti kolektyvinę sutartį yra laisva. Paraiškoje nurodomas profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeriai, elektroniniai paštai, kolektyvinės sutarties rūšis, jos galiojimo terminas, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis.

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Teikiama administracinė paslauga yra galutinė. Kadangi kolektyvinės sutartys registruojamos pareikštine tvarka, dokumentai ir pateikta informacija netikrinama. Įregistravus kolektyvinę sutartį, ministerijoje lieka ir teisės aktų nustatyta tvarka saugoma kolektyvinės sutarties kopija.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąb

Įtraukiamas į bylą Nr. 1.1-75 „Ministro įsakymai veiklos klausimais“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01