2023-11-15

Vyriausybė pritarė: keisis šalpos pensijų teisinis reguliavimas

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams šalpos pensijas skirti ir mokėti nepaisant to, kad jų gavėjai dirba. Taip pat teisę į šalpos negalios pensiją įgis ir tie asmenys, kurie bus pripažinti netekusiais 45-55 proc. dalyvumo po 24 metų sukakties dienos. Be to, bus suvienodintas šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo principas, todėl daliai asmenų augs šalpos pensijos.

„Jau nuo sausio įvyks didelis pokytis – bus įgyvendinama negalios reforma, kurios vienas pagrindinių tikslų – būti dar arčiau žmogaus su negalia, teikiant specialiai jam pritaikytą pagalbą. Šalpos pensijų skyrimo pokyčiai taip pat prisidės prie žmonių su negalia gyvenimo kokybės gerinimo. Norime teisingesnės sistemos, kad šalpos išmokų gavėjai turėtų vienodas galimybes dirbti, neprarasdami teisės gauti šalpos išmoką, o ją gautų visi, nepaisant amžiaus, kada nustatyta negalia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Šiuo metu dirbti ir kartu gauti šalpos pensiją gali tik tie asmenys, kuriems negalia pripažinta iki 24 metų sukakties. Vyriausybė pritarė siūlymui naikinti šią diskriminacinę nuostatą ir šalpos pensijas skirti ir mokėti nepaisant to, kad jų gavėjai dirba. Tokiu būdu visiems šalpos išmokų gavėjams bus sudarytos vienodos galimybės dirbti, neprarandant teisės gauti atitinkamą šalpos išmoką, skatinama asmenų su negalia integracija į darbo rinką. Planuojama, kad šis pokytis palies apie 2 tūkst. asmenų. 

Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, asmenys, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis po 24 metų sukakties, teisės gauti šalpos pensijos neturi. Vyriausybė pritarė siūlymui užtikrinti visų asmenų su negalia konstitucinę teisę gauti negalios pensijas ir nustatyti asmenims, kurie pripažinti netekusiais 45-55 proc. dalyvumo po 24 metų, teisę į šalpos negalios pensiją. Planuojama, kad šis pokytis palies apie 3 tūkst. asmenų. 

Taip pat bus suvienodintas šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo principas. Pagal jį, visiems gavėjams šalpos negalios pensijų dydžiai bus suskirstyti kas 5 netekto dalyvumo procentus. 

Dėl pasikeitusių koeficientų šalpos pensijos didės:
-  asmenims, neįgaliais pripažintiems iki 24 metų, netekusiems 45-60 proc. dalyvumo, nuo 25 iki 74 eurų;
-  asmenims, neįgaliais pripažintiems po 24 metų, netekusiems 60 proc. ir daugiau dalyvumo, nuo 15 iki 90 eurų;
- 60 proc. ir daugiau dalyvumo netekusiems tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgalius asmenis, bei motinoms, išauginusioms 5 ar daugiau vaikų – nuo 49 iki 110 eurų.

Aukščiau išvardinti pokyčiai įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d., jeigu jiems pritars ir Seimas. 

Šiuo metu nustatyta, kad šalpos negalios arba šalpos senatvės pensija skiriama motinoms, išauginusioms 5 ar daugiau vaikų.

Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui nustatyti tokią teisę ir tėvui. Ši pensija būtų mokama tik vienam asmeniui, taip pat kaip dabar nustatyta mokėjimo tvarka neįgalius asmenis 15 metų slaugiusiems asmenims. Taip bus užtikrintos lygios galimybės pasinaudoti teise gauti didesnio dydžio šalpos pensiją. Taip pat bus sudaryta galimybė gauti šalpos išmokas ne už 6 mėnesius, o už 12 mėnesių, jeigu asmuo praleidžia kreipimosi dėl išmokos skyrimo terminą. Šie pokyčiai įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d., jeigu jiems pritars ir Seimas. 

Šalpos išmokas skiria ir moka Sodra. Remiantis Sodros 2023 m. III ketvirčio duomenimis, šalpos išmokas gauna virš 62,3 tūkst. asmenų. Dauguma gauna šalpos neįgalumo pensiją (virš 45 tūkst. žmonių), šalpos senatvės pensiją – beveik 11,5 tūkst. asmenų, šalpos našlaičių pensiją – apie 4 tūkst. asmenų, šalpos kompensaciją – beveik 1,6 tūkst. asmenų. 
`