2021-02-26

Viskas vienoje vietoje – parama neįgaliesiems

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokia parama, kompensacijos ar subsidijos priklauso žmonėms su negalia ir kur kreiptis, norint jas gauti ar apie tai sužinoti plačiau. 

VAIKO PINIGAI. Negalią turintiems vaikams, kaip ir gausių ar nepasiturinčių šeimų vaikams, kartu su 70 eurų dydžio vaiko pinigais mokama 41 eurų papildoma išmoka. Iš viso kas mėnesį šie vaikai sulaukia 111 eurų dydžio išmokos. 

KUR KREIPTIS:į savo savivaldybę arba prašymą pildyti www.spis.lt

NETEKTO DARBINGUMO PENSIJOS. Neįgaliesiems, kurie neteko 45 proc. ar daugiau darbingumo, mokamos netekto darbingumo pensijos. Jas gali gauti tiek jaunesni, tiek pensinio amžiaus neįgalieji, svarbu, kad jie būtų įgiję bent minimalų socialinio draudimo stažą, kuris priklauso nuo asmens amžiaus. 

Netekto darbingumo pensijų dydžiai skiriasi – didesnę negalią turintys žmonės gauna didesnes pensijas.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“, www.sodra.lt arba 1883.

ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJA. Šalpos pensija mokama našlaičiams, neįgaliems vaikams, nuo vaikystės neįgaliems suaugusiems žmonėms bei kitiems neįgaliesiems ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems gyventojams, kurie neįgijo stažo socialinio draudimo pensijai gauti.

Šiuo metu šalpos neįgalumo pensija esant sunkiam neįgalumui siekia 286 eurų, esant vidutiniam neįgalumui – 214 eurų, esant lengvam neįgalumui – 143 eurų, netekus darbingumo – nuo 143 iki 321 euro. Šalpos senatvės pensijos neįgaliuosius slaugiusiems asmenims bei motinoms, išauginusioms 5 ir daugiau vaikų, siekia 214 eurų. 

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“, www.sodra.lt arba 1883.

TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS. Neįgaliesiems, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos tikslinės kompensacijos. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija siekia 228 arba 312 eurų, o nuolatinės priežiūros (pagalbos) – 72 arba 132 eurus. Tai – papildoma išmoka, kuri gali būti mokama kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija. 

KUR KREIPTIS:
•    Dėl specialiųjų poreikių nustatymo – į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, www.ndnt.lt;
•    Dėl kompensacijų – į savivaldybę arba www.spis.lt.

KOMPENSACIJOS AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI AR PRITAIKYTI. Negalią turintys suaugusieji, kuriems yra nustatytas specialusis lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, arba šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia iki 2005 m. birželio 30 d., vieną kartą per 6 metus gali pasinaudoti kompensacija lengvajam automobiliui nusipirkti arba pritaikyti. Šeimos gali gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Kompensacijos dydis gali siekti iki 2 560 eurų, ji išmokama pagal konkrečias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

KUR KREIPTIS:
•    Dėl specialiųjų poreikių nustatymo – į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, www.ndnt.lt;
•    Dėl kompensacijų – į Sodrą arba www.sodra.lt.

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
Negalią turintys gyventojai gali kreiptis į savivaldybes dėl būsto pritaikymo ir pasinaudoti valstybės bei savivaldybės parama. Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai. Pavyzdžiui, pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. 

Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija. 

Būstas suaugusiems neįgaliesiems gali būti pritaikomas, kai: 
1.    Neįgaliajam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
2.    Neįgaliajam reikia bet kurio tipo vežimėlio.
3.    Žmogui reikia kitų judėjimo priemonių, pavyzdžiui, vaikštynės, ramentų.
4.    Asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) I lygio poreikis dėl intelekto ar psichosocialinės negalios.
Būsto pritaikymui (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama 6200 eurų, iš savivaldybės biudžeto – ne mažiau kaip 4133 eurai.

Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikoma ir vaikams su sunkia negalia. Tam (išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą) iš valstybės biudžeto skiriama iki 6000 eurų. Taip pat yra galimybė finansuoti technines pagalbos priemones, kai jų nefinansuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. Tai gali būti įvairios balansavimo, vaizdinės stimuliacijos, judesius varžančios priemonės, lietimo taktilinė, supimo, garso slopinimo įranga, automobilinės kėdutės ar šalmai, apsaugantys nuo galvos sužeidimo, ištikus epilepsijos priepuoliui. Šias priemones galima pirkti ir užsienio valstybėje. Priemonių įsigijimui iš valstybės biudžeto gali būti skiriama iki 2000 eurų.

KUR KREIPTIS: į savivaldybę. 

SUBSIDIJOS DARBO VIETŲ STEIGIMUI IR PRITAIKYMUI
Jeigu darbdavys turi pritaikyti ar įrengti darbo vietą, į kurią bus priimtas žmogus su negalia, jis gali pasinaudoti tam skirta parama – iki 19,9 tūkst. eurų. Lėšos gali būti skirtos, pavyzdžiui, įsigyjant kompiuterinę programą, kuria naudodamasis aklasis gali dirbti kompiuteriu. 

Darbdavys steigdamas ar pritaikydamas darbo vietą, turi prisidėti ir savo lėšomis: už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar 25 proc. neviršijantis darbingumo lygis, – 20 proc.; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 proc. darbingumo lygis, – 30 proc., už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas lengvas neįgalumo lygis ar 45–55 proc. darbingumo lygis, – 35 proc.) ir įsteigtą ar pritaikytą darbo vietą išlaikyti ne mažiau kaip 3  metus.

Iš įmonių, steigiančių darbo vietas per karantiną ir ekstremaliąją situaciją (ar) 3 mėnesius jam pasibaigus, nebus prašoma pateikti banko garantinio rašto. Taip pat jo nereikia, jei steigiama viena darbo vieta neįgaliajam. 

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

SUBSIDIJA STEIGTI DARBO VIETĄ SAU 
Darbingo amžiaus neįgalieji, registruoti Užimtumo tarnyboje, gali steigti darbo vietą sau labai mažoje įmonėje ir gauti iki 19,9 tūkst. eurų dydžio subsidiją. Tokia parama galima darbuotojams su lengva, vidutine ar sunkia negalia ir neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis.

Subsidija gali būti mokama, kai darbo vieta sau steigiama pirmą kartą. Įsteigus darbo vietą sau, galima imtis ir plėtros – samdyti naujus darbuotojus.

Siekiant gauti tokią paramą, visų pirma tai reikia aptarti su Užimtumo tarnybos konsultantu, o po to – pateikti paraišką. 

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

Daugiau skaitykite čia: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso

Parama žmonėms su negalia