Vaikų dienos centrams paskirstyta 5,3 mln. Eur: finansavimas skirtas 343 projektams

Data

2020 01 13

Įvertinimas
0
2019-03-01-SADM-VDC_web_07.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suburta atrankos konkurso komisija paskirstė 5,3 mln. eurų 343 vaikų dienos centrams: 329 projektai lėšas gaus iškart pasirašę sutartis, dar 14 vaikų dienos centrų pinigai pasieks patikslinus sąmatas arba veiklos planus.

Vienam projektui šiemet skirta 7-16 tūkst. eurų metams. Dešimtadalį šios sumos pareiškėjai turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių – savivaldybių, privačių rėmėjų ar panašiai.

FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ SĄRAŠAS

„Vaikų dienos centruose vaikai turi galimybę paruošti pamokas, maitintis ar dalyvauti ugdomoje veikloje. Tai yra itin veiksminga prevencinė ir pagalbos priemonė vaikams, kurie savo šeimose susiduria su iššūkiais. Galbūt nedaug kas žino, bet vaikų dienos centrai dirba ne tik su vaikais, bet ir jų šeimomis, todėl tai sustiprina pačią šeimą, sumažina riziką, kad vaikas patirs nepriežiūrą“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Kaip žinoma, vaikų dienos centruose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams. Kadangi tai yra savarankiška savivaldybių funkcija, paslaugos turėtų būti finansuojamos iš savivaldybių biudžetų, tačiau norėdama plėsti vaikų dienos centrų tinklą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisideda prie šių paslaugų plėtros valstybės biudžeto lėšomis, kurias paskirsto konkurso tvarka.

Tačiau jau nuo 2021 metų planuojama pereiti prie stabilesnio vaikų dienos centrų finansavimo atsisakant konkursų ir pervedant valstybės biudžeto lėšas savivaldybėms, kad šios paskirstytų jas akredituotas paslaugas teikiantiems centrams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis antradienį Seimui pateiks Socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų projektus, pagal kuriuos planuojama akredituoti visas socialinės priežiūros paslaugas,  taip pat ir vaikų priežiūrą dienos centruose. Iš valstybės biudžeto vaikų dienos centrų veiklai 2021 metams ketinama skirti 5,3 mln. eurų, o savivaldybės prisidėtų savo lėšomis.

Seimui pritarus, organizacijos, pageidausiančios teikti akredituotą dienos socialinę priežiūrą vaikams, turės teikti prašymą savivaldybei ir jei atitiks nustatytus reikalavimus, galės užsitikrinti finansavimą 3 metams su galimybe pratęsti jį tokiam pačiam laikotarpiui. Reikalavimai nustatyti patalpoms ir personalo išsilavinimui, bet siūloma, kad procedūra nebūtų pernelyg sudėtinga. Nustačius pažeidimus, teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą galėtų būti sustabdoma arba nutraukiama.

Vaikų dienos centrus gali steigti savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, vietos gyventojų bendruomenės.

2019 metams vaikų dienos centrams buvo paskirstyta 5,2 mln. eurų, 2018 metais – 3,9 mln. eurų, 2017 metais – 3,6 mln. eurų.

Savivaldybių suteiktais duomenimis, Lietuvoje 2019 m. birželio mėnesį veikė 401 vaikų dienos centras.