Trumpa informacija 5 gyventojų grupėms, kurioms aktuali pensijų kaupimo pertvarka

Data

2018 08 27

Įvertinimas
8
2018-06-28-SADM-pensiju-pertvarka-03.jpg

Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, kurios esmę nusako du pagrindiniai pakeitimai. Pirma, nebeliko „Sodros“ pervedimų į privačius pensijų fondus, todėl kaupimas nebereiškia „Sodros“ senatvės pensijos mažėjimo, kaip kad buvo iki šiol. Antra, dirbantys žmonės gali kaupti 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio arba turi galimybę pradėti nuo 1,8 proc. ir 3 proc. pasiekti per penkerius metus.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ, MOKESČIŲ SUJUNGIMĄ IR IŠMOKAS

Kaupimą antroje pensijų pakopoje valstybė remia keletu būdų. Į kiekvieno pilną įmoką mokančio asmens „sąskaitą“ antroje pensijų pakopoje perveda po 1,5 proc. dydžio įmoką nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. 2019 metais valstybės biudžeto mokama paskata kiekvienam kaupiančiam po 3 proc. nuo atlyginimo siekia po 16,40 eurų kas mėnesį.

Be to, sumažėjo mokesčiai, kurie kompensuoja dalį asmens mokamos įmokos. Jei asmuo kaupia 3 proc. nuo atlyginimo, sumažėję mokesčiai turėtų kompensuoti apie pusę įmokos, o jei pradėjo ar pradės kaupti nuo 1,8 proc., tuomet mokesčių sumažėjimas padengs didžiąją įmokos dalį. 

Priimant spendimą – kaupti ar ne – svarbiausia identifikuoti, kuriai grupei priklauso dirbantysis. Asmuo turėtų žinoti, ar jis iki 2019 metų kaupė antroje pensijų pakopoje ir jeigu kaupė – tuomet savo pensijų kaupimo bendrovėje reiktų pasidomėti, ar buvo kaupiama tik „Sodros“ lėšomis, ar žmogus prisidėjo ir nuo savo atlyginimo. Atsakius į šiuos klausimus, taps aišku, kokių žingsnių galima imtis.

1 grupė: jauni dirbantieji iki 40 metų, kurie nekaupė

Dirbantys gyventojai iki 40 metų, kurie iki šiol nekaupė, nuo 2019 metų buvo įtraukti į antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą, tačiau gali atsisakyti kaupti apie tai pranešę „Sodrai“.

Ką svarbu žinoti šiai dirbančių gyventojų grupei:

 • Per 2019 m. sausio-vasario mėnesius „Sodra“ asmeniškai kiekvieną jauną dirbantįjį iki 40 m. informavo apie jo įtraukimą į kaupimo sistemą. Informacija buvo pateikta elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (https://gyventojai.sodra.lt). Jei asmuo savo paskyros nepasitikrino, tuomet informacija jam buvo siunčiama registruotu laišku.  
 • Jeigu asmuo nori kaupti – jam nieko daryti nereikia.
 • Nuo 2019 m. liepos mėn. bus pradėtas įmokų mokėjimas. Įmoka sudarys 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio. Įmoka per penkerius metus pasieks 3 proc. (kaupiantieji bet kada gali pasirinkti kaupti po 3 proc. nelaukdami penkerių metų).
 • Kaupiant po 1,8 proc. sumažėję mokesčiai kompensuos didžiąją įmokos dalį, kaupiant po 3 proc. – apie pusę.
 • Valstybės paskata siekia 1,5 proc. nuo vidutinio atlyginimo kaupiantiems po 3 proc. ir 0,3 proc. – kaupiantiems po 1,8 proc. Valstybės paskata didės kartu su asmens įmokos augimu.
 • Jeigu asmuo nenori kaupti – apie savo nenorą jis turi pranešti „Sodrai“ iki 2019 m. birželio 30 d.
 • Įtraukimas į kaupimo sistemą bus kartojamas kas 3 metus iki asmuo sulauks 40 metų.
 • Sutartis dėl kaupimo bet kada galima sudaryti savanoriškai nelaukiant įtraukimo į kaupimo sistemą.

2 grupė: kaupiantieji, kurie patys prisidėjo nuo atlyginimo po 2 proc.

Dalis dirbančių žmonių iki 2019 metų kaupė pagal formulę 2+2+2. Ji reiškia, kad 2 proc. nuo atlyginimo į pensijų kaupimo sąskaitą pervedė pats žmogus, 2 proc. iš sumokėtų žmogaus įmokų pervedė „Sodra“ ir dar 2 proc. nuo vidutinio šalies atlyginimo buvo skiriama iš valstybės biudžeto.

Ką svarbu žinoti šiai dirbančių gyventojų grupei:

 • Nuo 2019 m. sausio mėn. asmens įmoka sudaro 3 proc. nuo darbo užmokesčio, „Sodros“ pervedimai į pensijų fondus buvo sustabdyti.
 • Sumažėję mokesčiai turėtų visiškai kompensuoti „Sodros“ pervedimų atsisakymą ir įmokos pasikeitimą. 
 • Valstybės paskata sudaro 1,5 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
 • Jei asmuo nori kaupti toliau – jam nieko daryti nereikia.
 • Jeigu žmogus nenori toliau kaupti – apie savo nenorą gali pranešti savo pensijų kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.
 • Kaupti nenorintis asmuo gali rinktis 2 kelius: pirma, grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma ir atkurti dėl dalyvavimo kaupime sumažintos pensijos dydį bei įsigyti daugiau taškų, pagal kuriuos skaičiuojama senatvės pensija, antra, stabdyti kaupimą ir naudotis pinigais, kai sukaks senatvės pensijos amžius.

3 grupė: kaupiantieji, kurie patys nuo atlyginimo neprisidėjo

Dalis dirbančiųjų iki 2019 metų kaupė pagal formulę 2+0+0. Ji reiškia, kad įmokas į pensijų fondą pervedė tik „Sodra“, o pats žmogus visiškai neprisidėjo prie kaupimo, tad iš valstybės biudžeto nebuvo skiriama paskata.

Ką svarbu žinoti šiai dirbančių gyventojų grupei:

 • Nuo 2019 m. sausio mėn. asmens įmoka sudaro 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio, „Sodros“ pervedimai į pensijų fondus buvo sustabdyti. Per penkerius metus įmoka pasieks 3 proc. (kaupiantieji bet kada gali pasirinkti kaupti po 3 proc. nelaukdami penkerių metų).
 • Kaupiant po 1,8 proc. sumažėję mokesčiai turėtų kompensuoti didžiąją įmokos dalį, kaupiant po 3 proc. – apie pusę.
 • Valstybės paskata siekia 1,5 proc. nuo vidutinio atlyginimo kaupiantiems po 3 proc. ir 0,3 proc. – kaupiantiems po 1,8 proc. Valstybės paskata didės kartu su asmens įmokos augimu.
 • Jei asmuo nori kaupti – jam nieko daryti nereikia.
 • Jeigu žmogus nenori toliau kaupti – apie savo nenorą gali pranešti savo pensijų kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.
 • Kaupti nenorintis asmuo gali rinktis 2 kelius: pirma, grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma ir atkurti „Sodros“ senatvės pensijos dydį, antra, stabdyti kaupimą ir naudotis pinigais, kai sukaks senatvės pensijos amžius.

4 grupė: dirbantieji virš 40 metų, kurie nekaupė

Dirbantieji, kurie iki 2019 metų nekaupė, bet jau yra sulaukę 40 metų, nebuvo įtraukti į atnaujintą kaupimo sistemą, tačiau bet kuriuo metu gali sudaryti kaupimo sutartį savanoriškai tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti gyventojai.

Jeigu tokio amžiaus nekaupiantis žmogus kaupti nenori, jam nieko daryti nereikia.

Priimant sprendimą, kaupti savanoriškai ar ne, svarbu įvertinti, kad kaupimas antroje pensijų pakopoje laikomas prasmingu tuomet, kai trunka ne trumpiau nei 25-30 metų.

5 grupė: sustabdžiusieji kaupimą 2013 m.

Antroji pensijų kaupimo pakopa Lietuvoje buvo įtvirtinta 2004 m., tačiau tuomet įmokos buvo pervedamos tik iš „Sodros“. 2013 m. sistema keitėsi, šalia „Sodros“ pervedimų atsirado galimybė prie kaupimo prisidėti pačiam dirbančiajam, kurį valstybė skatindavo tokio paties procentinio dydžio paskata iš valstybės biudžeto.

Keičiant taisykles 2013 m. buvo sudarytos galimybės dar kartą apsispręsti dėl kaupimo antrosios pakopos sistemoje, todėl dalis gyventojų tuomet nutarė stabdyti kaupimą, o lėšas paliko pensijų fonduose.

Ką svarbu žinoti šiai dirbančių gyventojų grupei:

 • Įmokų mokėjimą sustabdęs asmuo 3 kartus bus įtrauktas į atnaujintą kaupimo sistemą, nepaisant amžiaus (galioja tos pačios sąlygos kaip 1 grupei).
 • Visi sustabdę kaupimą 2013 m. gali apsispręsti grįžti į „Sodrą“ su visa sukaupta pinigų suma. 

Lietuvos pensijų sistema

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad Lietuvos pensijų sistema yra sudaryta iš 3 pakopų.

Pirmąją pakopą sudaro valstybinis socialinis draudimas, kai dirbantys Lietuvos gyventojai nuo savo darbo užmokesčio moka įmokas „Sodrai“. Teisę į senatvės pensiją asmuo įgyja, kai sukaupia reikiamą stažą. Minimalusis stažas senatvės pensijai gauti Lietuvoje yra 15 metų, būtinasis – 30,5 metų, bet 2027-aisiais pasieks 35-erius metus. Norint sukaupti stažo metus reikia mokėti įmokas bent nuo dvylikos minimalių mėnesinių algų per metus.

Antrąja pakopa vadinamas pusiau privatus kaupimas pensijų fonduose, kai dalis ar visa įmoka pervedama iš „Sodros“ ir/ar valstybės biudžeto, bet prie kaupimo gali prisidėti ir pats dirbantysis. Nuo kitų metų antroji pensijų pakopa Lietuvoje reformuojama taip, kad 3 proc. nuo darbo užmokesčio prisidėtų dirbantysis, o valstybės paskata sudarys 1,5 proc. nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Trečioji pensijų kaupimo pakopa – tai visiškai privatus kaupimas, kai įmokas moka pats dirbantis asmuo, sudaręs sutartį su pensijų kaupimo bendrove.