2022-09-29

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai – debatai apie kartų solidarumą

Artėjant Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia debatus, kurių pagrindinė tema – kartų solidarumas. Skirtingų kartų atstovai diskutuos apie tai, kaip, visuomenei senėjant, rasti būdų tvariai siekti visų kartų gerovės, užtikrinti socialinį teisingumą, skatinti jaunosios ir vyresnės kartų solidarumą ir bendradarbiavimą.  Debatuose „Kartų solidarumas = aktyvūs senjorai + įtraukus jaunimas“ dalyvaus skirtingų kartų atstovai. Renginys vyks rugsėjo 30 d., penktadienį, 10 val. Jis bus tiesiogiai transliuojamas Delfi.lt portale.

„Kuriame visuomenę, kurioje būtų gera gyventi visų kartų atstovams. Kartų solidarumas – visuomenės gerovės pagrindas. Jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių bendradarbiavimas sprendžiant iškylančias problemas, bendruomeniškumas, savitarpio pagalba prisideda prie socialinės atsakomybės stiprinimo, brandžios ir draugiškos visoms amžiaus grupėms visuomenės kūrimo. Tikiu, kad šiuose debatuose išsakytos mintys svariai prisidės prie kartų solidarumo stiprinimo, neigiamų stereotipų mažinimo, padės tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunimui geriau pažinti vieniems kitus, mokytis iš patirties ir bendradarbiauti kasdieniame gyvenime“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministrės M. Navickienės teigimu, siekiama, kad senjorai aktyviai įsitrauktų į visuomeninį gyvenimą, plėtotų socialinius ryšius, dalyvautų sprendimų priėmime.

„Vyresnio amžiaus žmonės – svarbi mūsų visuomenės dalis, kuri prasmingai turtina savo įgyta patirtimi, žiniomis, kompetencijomis. Pernai pradėję nuo Senjorų forumo, dabar turime naują bendradarbiavimo formatą – prie ministerijos suburtą Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą, kurioje numatytas platesnis senjorų organizacijų atstovavimas ir institucijų įsitraukimas“, – sako ministrė M. Navickienė.

Debatuose „Kartų solidarumas = aktyvūs senjorai + įtraukus jaunimas“ dalyvaus: Dr. Sarmitė Mikulionienė, Socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Socialinės kaitos ir nelygybių tyrimų skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja; Domantas Katelė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas; Gediminas Kuliešis, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas; Dr. Zita Žebrauskienė, Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė ir Dovilė Vainorė, UAB „60 plius“ komunikacijos ir projektų vadovė. Debatus moderuos režisierius ir laidų vedėjas Vytenis Pauliukaitis.

Spalio 1 d. minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ja skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, ugdyti pagarbą senstančiam žmogui.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas – didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. Per pastarąjį dešimtmetį pagyvenusių žmonių skaičius šalyje padidėjo daugiau nei 2 procentais.

Motyvacija būti aktyviais ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime yra vienas iš svarbesnių senjorų gyvenimo kokybę lemiančių veiksnių. Jungtinių Tautų Madrido veiksmų plane dėl senėjimo pabrėžiama, kad svarbu vyresnio amžiaus žmonėms suteikti galimybę prisidėti prie visuomenės vystymosi bei užtikrinti, kad jie turėtų galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose visais lygmenimis. Siekis užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime, vyresnio amžiaus asmenų darbo ir pilietinio aktyvumo priemonių svarba taip pat akcentuojama ir aštuonioliktos Vyriausybės programoje.

Yra kuriamas palankių galimybių vyresnio amžiaus žmonėms integruotis į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir dalyvauti darbinėje veikloje modelis, remiami vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių ir su jais dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai.

Taip pat ieškoma naujų formų ir metodų stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei vyresnio amžiaus žmonių įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose. Tuo tikslu neseniai suburta Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti veiksmingą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, sudarant galimybę senjorams dalyvauti sprendžiant su jais susijusius klausimus.

Debatus stebėkite čia: https://www.delfi.lt/video/laidos/partnerio-turinys/debatai-kartu-solidarumas-aktyvus-senjorai-itraukus-jaunimas.d?id=91308789