Susitikime su NVO atstovais – apie vaikų dienos centrų plėtros galimybes

Data

2018 04 13

Įvertinimas
0
susitikimas.jpg

Šiandien susitikime su vaikų dienos centrų atstovais dėmesys sutelktas į pagalbą vaikams. Aptarta tolimesnė institucinės globos pertvarkos eiga, kuomet nuo globos dideliuose vaikų globos namuose nuosekliai pereinama prie vaikų globos šeimoje, šeimynoje arba bendruomeniniuose globos namuose ir paslaugų bendruomenėje, bei akcentuotos prevencinės priemonės, tokios kaip vaikų dienos centrai.

Su vaikų dienos centrų atstovais diskutuota dėl galimybių plėtoti vaikų dienos centrų tinklą, pasinaudojant ES fondų parama, kad kuo daugiau vaikų galėtų gauti kokybiškas paslaugas, taip prisidedant prie šeimų stiprinimo.

Anot nevyriausybinio sektoriaus atstovų, savivaldybėse veikiančių vaikų dienos centrų paslaugos yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, užkertančių kelią vaikų patekimui į globos sistemą, todėl jų plėtrai turi būti skiriamas esminis dėmesys.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudariusi vaikų dienos centrų žemėlapį, kuriame galima matyti, kur ir kokie vaikų dienos centrai veikia, jų kontaktus, pavaldumą bei kiek vaikų lanko centrą.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 387 vaikų dienos centrai, kurių 128-ių steigėjas yra savivaldybė, 168 – nevyriausybinės organizacijos, 35 – parapijos, 55 – bendruomenės, 1 – Valstybinis. Lietuvoje vaikų dienos centrus lanko beveik 10 tūkst. vaikų. Nuo 2017 m. liepos juos gali lankyti visų šeimų vaikai. Atsižvelgiant į vaikų, kuriems reikalingos vienokios ar kitokios paslaugos, skaičių, Lietuvoje, skaičiuojama, papildomai reikėtų dar apie 120 naujų vaikų dienos centrų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama paskatinti vaikų dienos centrų plėtrą, jų veiklos stabilumą ir teikiamų paslaugų kokybę, bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis, planuoja parengti naują vaikų dienos centrų finansavimo modelį, kuris pradėtų veikti nuo 2019 m.