2021-05-06

Socialinės globos įstaigų perdavimas savivaldybėms – galimybė paslaugų plėtrai arčiau gyventojų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vilniaus miesto savivaldybei perdavė Senjorų socialinės globos namus. Tai dar vienas žingsnis vykdant globos sistemos pertvarką, kurios tikslas – gerinti paslaugų prieinamumą gyventojams, diegti naujo tipo paslaugas, artinti jas prie žmonių, dar labiau atsižvelgti į individualius asmenų poreikius.

Socialinės paslaugos turi būti prieinamos kuo arčiau gyvenamosios vietos, todėl labai svarbu, kad socialines paslaugas organizuotų būtent savivaldybės. 

„Savivaldybėse labai stinga naujo tipo paslaugų. Jau veikiančios globos įstaigos yra potencialas, kurį galėtų ir turėtų išnaudoti savivaldybės. Socialinės globos įstaigos paprastai turi didelius pastatus, patyrusį personalą, sukauptą patirtį, todėl gali teikti dienos priežiūros, užimtumo paslaugas tiek senyvo amžiaus asmenims, tiek žmonėms su negalia, formuoti mobilias darbuotojų komandas ir padėti asmenims jų namuose, teikti atokvėpio paslaugas neįgaliųjų artimiesiems“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Anot ministrės M. Navickienės, Vilniaus miesto savivaldybė, perėmusi Senjorų socialinės globos namus, turės galimybę pagerinti paslaugų gyventojams prieinamumą ir kokybę. Ministrė ragina ir kitas savivaldybes įvertinti jų teritorijose jau veikiančių socialinių globos įstaigų galimybes, nebijoti prisiimti atsakomybę ir užtikrinti tokių socialinių paslaugų plėtrą, kokių labiausiai reikia savivaldybių gyventojams.

„Asmeninio asistento, apsaugoto būsto, pagalbos priimant sprendimus, atokvėpio paslaugos bus pačios paklausiausios artimiausioje perspektyvoje kiekvienoje šalies savivaldybėje. Planuojant jų poreikį, kviečiu neapsiriboti jau šiuo metu teikiamų paslaugų apimtimi, bet tartis su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir atliepti gyventojų poreikius ateityje“, – pabrėžė ministrė M. Navickienė.

Šiuo metu jau intensyviai planuojamas naujas Europos Sąjungos finansavimo laikotarpis, bus sudaromi visų regionų įstaigų pertvarkos ir naujų būtinų  paslaugų žemėlapiai. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama globos sistemos reformą, nuo 2014 m. pertvarko savo pavaldumo socialinių paslaugų įstaigas: vaikų globos namus ir žmonių su negalia socialinės globos įstaigas. Ministerija  palaipsniui atsisako jai nebūdingos funkcijos – socialinių paslaugų teikimo.

Per 2019-2020 m. ministerija savivaldybėms perdavė penkių socialinės globos įstaigų savininko teises ir pareigas: „Skalvijos“, Pabradės ir Obelių vaikų globos namų, Šiaulių „Šaltinio“ socialinės globos namų, skirtų vaikams su negalia, taip pat socialinės globos namų „Senevita“.

Ministerija ketina palaipsniui ir toliau vykdyti pavaldžių socialinių globos įstaigų perdavimą savivaldybėms. Jau pradėtos derybos su Tauragės savivaldybe dėl Adakavo socialinės globos namų perdavimo.

Apie Senjorų socialinės globos namus

Nuo 2021 m. gegužės Vilniaus savivaldybei perduodami Senjorų socialinės globos namai teikia ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims. Globos namuose socialinę globą gali gauti 240 senyvo amžiaus asmenų. 2020 m. duomenimis, įstaigoje dirba 119 darbuotojų.

Ministerija, perduodama globos namus, Vilniaus savivaldybei skirs 23 tūkst. eurų, kurie numatyti 2021 metais įstaigos veiklai užtikrinti, vėliau penkerius metus kasmet papildomai iš valstybės biudžeto bus skiriama po 35 tūkst. eurų kasmet.