Socialinės globos įstaigos – po padidinamuoju stiklu: stiprinama jų priežiūra

Data

2020 06 03

Įvertinimas
1
2020 06 03_Stiprinama socialines globos istaigu prieziura_3.png

Koronaviruso pandemija atskleidė, kad Lietuvoje atsiranda pavienių įstaigų, kurios nelegaliai teikia socialinės globos paslaugas nepasirūpinusios būtina licencija, o savivaldybės, kuriose veikia tokios įstaigos, apie tai nė nesužino. Dėl šios priežasties Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomiems pakeitimams, kurie griežtina vadovų atsakomybę už globos įstaigų veiklą be licencijos bei sustiprina šių įstaigų priežiūrą. 

„Ne gyventojai turi aiškintis, ar konkreti įstaiga veikia turėdama visus leidimus ir licencijas, bet tai turi užtikrinti valstybės institucijos ir visai nesvarbu, ar įstaiga yra savivaldybės, privati, įsteigta nevyriausybinių organizacijų ar religinių bendruomenių. Todėl iš naujo perdėliojame priežiūros mechanizmą, suteikiame didesnes galias Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, didiname socialinės globos įstaigų vadovų atsakomybę“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. 

Socialinių paslaugų įstaigų vadovams – papildomi reikalavimai, didesnės baudos

Socialinių paslaugų įstatymo pataisomis siūloma nustatyti, kad visi socialinių paslaugų įstaigų vadovai nuolat tobulintų kvalifikaciją, jų profesinė veikla būtų vertinama, o nusižengę gautų adekvatesnes baudas.

Siūloma, kad administracinė bauda už socialinės globos teikimą be licencijos ar nesilaikant jos sąlygų būtų proporcinga vidutinei kainai, kuri mokama už asmens globą. Ši 2019 metais svyravo nuo 728 iki 836 eurų. 

Administracinių nusižengimų kodekse šiuo metu numatoma bauda yra 320–1400 eurų. Už pakartotinį nusižengimą – 1400–3000 eurų. 

Siūloma nustatyti, kad įstaigos vadovas, atsakingas už tai, kad socialinė globa buvo teikta be licencijos arba nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, galėtų gauti nuo 640 iki 2800 eurų baudą, o už pakartotinį nusižengimą – nuo 2800 iki 6000 eurų. 
 

Savivaldybės ir globos įstaigos teiktų daugiau informacijos

Socialinė globa gali būti teikiama privačiose, savivaldybės, ministerijos, įvairių nevyriausybinių ar religinių organizacijų įsteigtose globos įstaigose. Dabar galiojančiame Socialinių paslaugų įstatyme numatyta, kad savivaldybės savo interneto puslapyje skelbia apie jų įstaigose teikiamas socialines paslaugas. 

Pataisomis numatoma, kad savivaldybės turėtų viešai skelbti apie visose socialinės globos įstaigose teikiamas socialines paslaugas, jų įkainius, vietų skaičių – nesvarbu, kas yra įstaigos steigėjas.

Paaiškėjus, kad socialinė globa galimai teikiama be licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, savivaldybė turėtų nedelsdama informuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamentą (SPPD). 

Daugiau informacijos teikti turėtų ir pačios globos įstaigos – jos būtų įpareigotos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt) informuoti apie visus socialines paslaugas gaunančius asmenis, taip pat skelbti informaciją apie teikiamas paslaugas savo interneto puslapyje ir kas ketvirtį šią informaciją teikti savivaldybėms. Taip siekiama, kad būtų labiau prieinama informacija gyventojams ir užtikrinta socialinių paslaugų teikimo kontrolė bei priežiūra.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento funkcijos plėstųsi

Socialinę globą teikiančios įstaigos privalo įgyti licencijas. Jas išduoda, stabdo, naikina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, kuris taip pat  tikrina, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, vertina socialinės globos kokybę. 

Administracinių nusižengimų kodeksu siūloma numatyti, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas taip pat galėtų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti tyrimą, surašyti protokolus dėl asmenų kliudymo atlikti tyrimą bei melagingos informacijos teikimo. Tam Socialinių paslaugų priežiūros departamente ilgainiui būtų įsteigtos 6 papildomos pareigybės. 

Licencijavimas – griežtesnis

Jeigu Socialinių paslaugų įstatymo pataisoms būtų pritarta, licencijavimas taptų griežtesnis. Socialinės globos įstaigai licencija galėtų būti išduodama tik tada, jei ji per pastaruosius metus nebuvo teikusi socialinės globos be licencijos arba licencija nebuvo panaikinta. Licencija nebūtų išduodama, jeigu 2 ir daugiau kartų buvo paskirta administracinė nuobauda už globos teikimą neturint licencijos. 

Įstatyme būtų aiškiai nurodoma, kad globos įstaiga turi teisę teikti socialinę globą tik licencijoje nurodytu adresu ir konkrečiose patalpose ne didesniam nei nurodyta gavėjų skaičiui. 
Jeigu būtų nustatyta, kad globos įstaiga veikia be licencijos, savivaldybė turėtų pasirūpinti globotiniais ir jų interesais. 

Lietuvoje iš viso yra apie 800 socialinių paslaugų įstaigų ir apie 190 tūkst. socialinių paslaugų gavėjų. Iš šių 800 įstaigų daugiau nei 500 teikia socialinę globą, o jos gavėjų iš viso – apie 20 tūkst.

Jeigu įstatymo pataisoms pritartų ir Seimas, jos įsigaliotų 2020 metų spalį.