2023-06-21

SADM: daugiau socialinių garantijų dirbantiems savarankiškai

Vienodinama apmokestinamųjų pajamų bazė ir socialinio draudimo įmokų „lubos“ visiems dirbantiesiems, į nedarbo draudimo sistemą įtraukiami individualia veikla užsiimantys asmenys ir ūkininkai, – tokiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomiems mokesčių pakeitimams pritarė Vyriausybė. Jiems dar turės pritarti ir Seimas.

„Mokesčių siūlymais siekiame daugiau socialinių garantijų visiems dirbantiesiems. Savarankiškai dirbantieji dabar dažnai nusivilia pamatę, kad ligos, vaiko priežiūros, senatvės pensijos ir kitais atvejais gauna mažesnes išmokas, nei panašias pajamas gaunantys samdomą darbą dirbantys darbuotojai. Išmokų skirtumai susidaro dėl skirtingų įmokų, kurios mokamos nuo skirtingo dydžio pajamų. Pajamų apmokestinimo pokyčiai individualia veikla besiverčiantiems asmenims leis tikėtis pagrįstų socialinių išmokų, o dalyvavimas nedarbo draudimo sistemoje – nedarbo draudimo išmokų. Visa tai padidins jų socialines garantijas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Palaipsniui mažinamas atotrūkis tarp individualios veiklos ir darbo santykių pajamų apmokestinimo. 75 proc. gyventojų, deklaruojančių pajamas iš individualios veiklos, mokesčiai iš esmės nedidės – reikšmingesni pakeitimai palies tik 25 proc. didžiausias pajamas gaunančiųjų. Tačiau išmokos, priklausomai nuo to kokios gaunamos (ligos, motinystės ar tėvystės, nedarbo, vaiko priežiūros) didės nuo 20 iki 80 proc.

Vienodinamos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Savarankiškai dirbantiems asmenims maksimalių apmokestinamųjų pajamų „lubos“, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suvienodinamos su šiuo metu galiojančiomis „lubomis“ darbo sutartininkams ir pakeliamos nuo 43 iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU).

Individualių įmonių savininkams, mažųjų, ūkinių bendrijų nariams apmokestinamoji bazė suvienodinama iki 90 proc. apmokestinamų pajamų, šeimynų dalyviams – sumažinama nuo 100 proc. iki 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tokiu būdu, šių ūkio subjektų apmokestinamoji bazė suvienodinama su individualią veiklą vykdančių asmenų apmokestinamąja baze.

Nedarbo draudimas. Į nedarbo draudimo sistemą įtraukiami individualia veikla užsiimantys asmenys ir ūkininkai. Mokėdami 1,31 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų arba apie 12 eurų per mėnesį, jie, netekę pajamų, galės gauti nedarbo draudimo išmoką. Jos mokėjimas susietas su įmokų mokėjimo trukme. Apsaugą nuo nedarbo įgys apie 50 tūkst. asmenų, kurie jos dabar neturi.

Socialinės išmokos pakeitus apmokestinimo tvarką didėtų 20-80 proc. (žr. pridedamą paveikslėlį)

Praktiniai pavyzdžiai

2021 metų duomenimis, tik iš savarankiškos veikos pajamas gavę asmenys vidutiniškai deklaravo 440 eurų pajamų per mėnesį. Mokant mokesčius nuo tokių deklaruotų pajamų, ligos išmokos dydis neatskaičius mokesčių – 248 eurai. Pakeitus apmokestinamosios bazės reikalavimą iki 90 proc. apmokestinamų pajamų, tokių asmenų deklaruotos pajamos didėtų iki 792 eurų per mėnesį, šiuo atveju ligos išmokos dydis per mėnesį sudarytų 447 eurus, t.y. priskaičiuota ligos išmoka būtų didesnė 199 eurais.

Motinystės išmokos dydis, deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, neatskaičius mokesčių buvo 1421 eurų, deklaravus 792 eurus per mėnesį, būtų 2558 eurų, t.y. priskaičiuota motinystės išmoka būtų didesnė 1137 eurais.

Tėvystės išmokos dydis, deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, neatskaičius mokesčių buvo 310 eurų, deklaravus 792 eurus per mėnesį, būtų 558 eurų, t.y. priskaičiuota tėvystės išmoka būtų didesnė 248 eurais.

Nedarbo draudimo išmokos dydis, deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, pirmus tris mėnesius buvo 366 eurai per mėnesį, deklaravus 792 eurus per mėnesį, būtų 502 eurai, t.y. nedarbo draudimo išmoka būtų didesnė 136 eurais.

Didėtų ir vaiko priežiūros išmokos

Pasirinkus išmoką gauti 18 mėnesių:

Išmoka neperleidžiamais mėnesiai: deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, priskaičiuota išmoka būtų 343 eurai per mėnesį, deklaravus 792 eurus per mėnesį – 618 eurų per mėnesį, t.y. priskaičiuota vaiko priežiūros išmoka neperleidžiamais mėnesiais būtų didesnė 275 eurais.

Išmoka perleidžiamais mėnesiais: deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, priskaičiuota išmoka būtų 294 eurai per mėnesį, deklaravus 792 eurus per mėnesį – 475 eurai per mėnesį, t.y. priskaičiuota vaiko priežiūros išmoka perleidžiamais mėnesiais būtų didesnė 181 euru.

Pasirinkus išmoką gauti 24 mėnesius:

Išmoka neperleidžiamais mėnesiai: deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, priskaičiuota išmoka neperleidžiamais mėnesiais būtų 343 eurai per mėnesį, deklaravus 792 eurus per mėnesį – 618 eurai per mėnesį, t.y. priskaičiuota vaiko priežiūros išmoka neperleidžiamais mėnesiais būtų didesnė 275 eurais.

Išmoka iki 12 perleidžiamų mėnesių: deklaravus 440 eurų per mėnesį pajamas, priskaičiuota išmoka būtų 294 eurai per mėnesį, deklaravus 792 eurus per mėnesį – 356 euras per mėnesį, t.y. priskaičiuota vaiko priežiūros išmoka iki 12 perleidžiamų mėnesių per mėnesį būtų didesnė 62 eurais, o iki 24 perleidžiamų mėnesių tokia pat – minimali 294 eurai.