Patarimai savivaldybėms: kaip užtikrinti paramą gyventojams karantino metu

Data

2020 03 16

Įvertinimas
6
2020-03-18-SADM-patarimai-savivaldybems_web_01.jpg

Lietuvoje dėl koronaviruso prevencijos paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, savivaldybėms rekomenduota užtikrinti sklandų nepasiturinčių gyventojų aptarnavimą: tai yra aiškiai nurodyti visus galimus nuotolinio aptarnavimo variantus, jei įmanoma, pratęsti paramą be asmens prašymo, atsisakyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymo žmonių gyvenamosiose vietose, užtikrinti papildomos socialinės paramos skyrimą tiems, kam labiausiai jos reikia.

Tokias rekomendacijas savivaldybėms pateikė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis. 

Kas siūloma savivaldybėms:

1. GALIMYBĖ KREIPTIS DĖL PARAMOS NUOTOLINIU BŪDU. Savivaldybių prašoma užtikrinti ir aiškiai gyventojams pranešti, kad kreiptis dėl piniginės socialinės paramos ir visų socialinių išmokų – socialinių pašalpų, būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams – galima nuotoliniu būdu: per www.spis.lt, el. paštu ar telefonu (tuomet prašymą pildytų specialistai). Kreipiantis nuotoliniu būdu prašoma nereikalauti duomenų teisingumo tvirtinti parašu, nes tai galima bus padaryti kito kreipimosi metu pasibaigus ekstremaliai situacijai. 

Kai nėra jokios galimybės asmeniui kreiptis nuotoliniu būdu, tuomet savivaldybė turėtų palikti prašymo formą prieinamoje vietoje ir pasiimti ją iš sutartos vietos. Rekomenduojama pratęsti piniginę socialinę paramą be atskiro asmens prašymo, pavyzdžiui, dar 3 mėnesiams.

2. ATSISAKYTI BUITIES AKTŲ. Skiriant piniginę socialinę paramą vertinamos ne tik asmens arba šeimos pajamos ir turtas, bet, atskirais atvejais, ir gyvenimo sąlygos, o tuomet surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas. Ekstremalios situacijos ir karantino metu siūloma to atsisakyti bei geriau kontaktuoti ne tiesiogiai, o telefonu, internetu. 

3. UŽTIKRINTI PAPILDOMĄ PARAMĄ. Savivaldybės turi galimybę šeimoms ar vienišiems asmenims skirti papildomą socialinę paramą įstatyme nenumatytais atvejais. Pavyzdžiui, jos gali skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę ir kitokias pašalpas, kai atsiranda sudėtingos aplinkybės. 

Paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, gali sumažėti gyventojų pajamos, žmonės gali netekti darbo. Todėl savivaldybių prašoma užtikrinti papildomą socialinę paramą tiems, kam labiausiai jos reikia. Siūloma kuo skubiau pakeisti savo tvarkas, kad būtų galima skirti papildomą paramą ekstremalių situacijų atvejais. Ministerijos nuomone, vienkartinė, tikslinė ir periodinė pašalpos galėtų siekti 257 eurus pirmam asmeniui šeimoje ar vienam gyvenančiam asmeniui, 206 eurus antram asmeniui ir 180 eurų trečiam bei kitam paskesniam šeimos asmeniui – taip parama atitiktų minimalų vartojimo poreikių dydį.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad pretenduoti į socialinę pašalpą galima tais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 125 eurų, neskaičiuojant vaiko pinigų ir 15-35 proc. darbo užmokesčio, priklausomai nuo šeimos sudėties. Vaiko pinigai nepasiturinčioms šeimoms siekia po 100 eurų kiekvienam vaikui. 

Prašyti būsto šildymo išlaidų kompensacijos galima, kai išlaidos šildymui viršija 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio, atitinkamai karšto ir šalto vandens kompensacija priklauso, kai išlaidos vandeniui viršija 5 ir 2 proc. pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio. 

Tačiau savivaldybės turi teisę savo nuožiūra skirti vienkartines, tikslines, periodines ir sąlygines pašalpas, kompensuoti kitas būsto išlaikymo išlaidas, jeigu situacija to reikalauja.