2022-11-24

„Nusispalvinkime" oranžine spalva: būkime solidarūs smurtui prieš moteris sakydami NE

Lapkričio 25-ąją minime Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Šia proga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia organizacijas ir šalies gyventojus apsirengti oranžinės spalvos rūbais ir taip išreikšti solidarumą ir nepakantumą smurtui prieš moteris. Oranžinė – tai kovos su smurtu prieš moteris spalva visame pasaulyje.  Ši spalva pasaulyje išliks „madinga“ 16 dienų t. y. iki gruodžio 10 d., kuomet yra minima Tarptautinė žmogaus teisių dieną.

Smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš moteris išlieka plačiai paplitusi kompleksinė žmogaus teisių ir lyčių lygybės problema tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Prastą situaciją Lietuvoje iliustruoja pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje. Statistikos departamento duomenimis, 2021 m. policija užregistravo 55 815 pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš viso užregistruotas 5 801 nusikaltimas, 78,9 proc. suaugusių nukentėjusiųjų sudarė moterys.

„Yra labai svarbu sukurti efektyvią nukentėjusiųjų apsaugos ir pagalbos sistemą, užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir paslaugų, skirtų smurtautojams prieinamumą ir tęstinumą. Ministerija nuosekliai dirba šia linkme. Kaip žinia, nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigalios Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujovės, kurios padės skubiau reaguoti, efektyviau suteikti pagalbą patiriantiems smurtą žmonėms, dar daugiau dėmesio bus skiriama prevencijai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nauji įrankiai kovoje su smurtu artimoje aplinkoje

Ateinančių metų viduryje įsigaliosiantys Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimai numato svarbius įrankius kovoje su smurtu artimoje aplinkoje. Pradės veikti nauja prevencinė apsaugos priemonė – apsaugos smurto artimoje aplinkoje orderis, bus teikiama operatyvi smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriančių ar smurtą patyrusių žmonių apsauga, kokybiškos ir efektyvios paslaugos jiems, specializuotos kompleksinės pagalbos akreditacija.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis bus nedelsiant skiriamas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui apsaugoti. Smurto pavojų keliantis asmuo 15 dienų laikotarpiui bus įpareigojamas išsikelti ir neieškoti ryšių su nuo smurto nukentėjusiu asmeniu. Už Apsaugos nuo smurto orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. 

Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo akreditavimo mechanizmas – aiškiai apibrėžiamos specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo sąlygos, finansavimas, ją teikti galintys subjektai. Tai užtikrins specializuotų kompleksinės pagalbos centrų teikiamos pagalbos kokybę ir prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje.

Smurtinio elgesio keitimo programa – siekiama parengti akredituotą programą, kuri užtikrintų vienodą smurtinio elgesio keitimo paslaugų kokybę ir ir skatintų smurtaujančius asmenis keisti savo elgesi.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmas – bus sukurtas aiškus skirtingų institucijų kompetencijų pasidalijimo, keitimosi informacija ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmas vietos ir nacionaliniu lygmeniu smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje. Numatoma įsteigti nacionalinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje Tarybą bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijas kiekvienoje savivaldybėje.

Kas pasikeis?

Planuojama, kad, įgyvendinus įstatymo pakeitimus, padidės visuomenės nepakantumas smurtui artimoje aplinkoje – 2030 m. net 95 proc. visuomenės nepateisins visų rūšių smurto artimoje aplinkoje. Dabar smurto artimoje aplinkoje nepateisina 89 proc., o 17 proc. gali pateisinti įvairias smurto formas tam tikrose situacijose.

Pagerės kriminogeninė situacija, sumažės nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, sustiprės tokių nusikalstamų veikų prevencija, mažės smurto artimoje aplinkoje nematomumas, nes, pritaikius orderį, smurto pavojų keliantis asmuo bus operatyviau atskiriamas nuo smurto pavojų patiriančio asmens.

Tikimasi, kad teigiamus pokyčius labiausiai pajus smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantys ar smurtą patyrę žmonės. Įstatyme įtvirtinus specializuotos kompleksinės pagalbos akreditaciją, bus suvienodinta paslaugų kokybė ir sustiprintas skirtingų paslaugų teikėjų bendradarbiavimas.

Pokyčius pajus ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys – šiems asmenims palaipsniui bus užtikrintas savanoriškų smurtinio elgesio keitimo programų prieinamumas savivaldybėse. Dabar savanoriškos smurtinio elgesio keitimo programos prieinamos maždaug dviejuose trečdaliuose savivaldybių.

Ne mažesnė nauda turėtų pasiekti ir vaikus, paauglius, dalyvavusius integruotose mokymo programose bei pedagogus, sveikatos priežiūros specialistus, policijos pareigūnus, teisėjus, prokurorus, savivaldybių administracijų ir kitų institucijų darbuotojus, dalyvavusius mokymuose apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą, prevenciją ir pagalbą.