2022-06-01

Nuo vasaros didėja parama šeimoms: kas naujo?

Nuo birželio mėnesio didėja vaiko pinigai, socialinė parama mokiniams, vienkartinės išmokos vaikui ir nėščiai moteriai, papildoma išmoka vaikams iš gausių ir nepasiturinčių šeimų, taip pat vaikams su negalia, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir kitos socialinės išmokos. Šių išmokų ūgtelėjimą lemia nuo vasaros pradžios dar kartą šiemet didinami baziniai socialinių išmokų dydžiai. Visi baziniai socialinių išmokų dydžiai šiemet didėja 15 proc., palyginti su praeitais metais.

„Nuo vasaros pradžios didesni vaiko pinigai bei papildomai iki 540 eurų padidintas neapmokestinamas pajamų dydis, tikiuosi, bent šiek tiek padidins šeimų pajamas ir sušvelnins Rusijos vykdomo karo Ukrainoje keliamos infliacijos įtaką Lietuvos gyventojams”, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo vasaros pradžios bazinės socialinės išmokos dydis bus 46 eurai, tikslinių kompensacijų bazė didėja iki 138 eurų, o valstybės remiamos pajamos sieks 147 eurus. Šie baziniai dydžiai naudojami apskaičiuojant socialinių išmokų dydžius ir nustatant teisę gauti tam tikrą paramą, t. y., nustatant pajamų ribą, kurios neviršijus, asmuo ar šeima įgauna teisę gauti valstybės paramą.

SVARBU! Nuo birželio 1 d. padidinus bazinės socialinės išmokos dydį, didesnio dydžio socialinės išmokos vaikus auginančias šeimas pasieks liepos mėnesį, nes išmokos mokamos už praėjusį mėnesį.

Vienkartinė išmoka vaikui. Kiekvienam Lietuvoje gimusiam vaikui mokama vienkartinė išmoka didėja 44 eurais, iki 506 eurų. Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Ši išmoka priklauso ir įvaikinus vaiką, neatsižvelgiant į tai, ar ji jau buvo išmokėta vaikui gi]mus. Taip pat ši išmoka skiriama, kai vaikui nustatoma globa šeimoje ar šeimynoje iki jam sukanka pusantrų metų ir išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai. Moteriai, kuri nedirbo ir nesukaupė reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo, todėl negali pretenduoti į motinystės išmoką iš „Sodros“, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, bus mokama vienkartinė 295 eurų dydžio išmoka. Nuo birželio 1 d. ji padidėja 25 eurais.

Vaiko pinigai ir papildomai skiriama išmoka vaikui. Kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama išmoka vaikui, vadinama vaiko pinigais, sieks 80,5 euro. Papildomai skiriama išmoka vaikui prie vaiko pinigų, mokama visiems vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat visiems vaikams, turintiems negalią, sieks 47 eurus.  Išmoka vaikui priklauso iki vaikas sulaukia 18 metų. Išmoka gali būti mokama ir ilgiau, tai yra iki 23 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Gimus dvynukams, trynukams ar dar daugiau vaikų, vienam iš tėvų kas mėnesį mokama išmoka  gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui iki vaikams sukanka dveji metai. Kai gimsta dvynukai, per mėnesį išmoka sieks 184 eurus, jeigu trynukai – 368 eurus, jei ketvertukas– 552 eurus, t. y., išmoka didinama 184 eurais už kiekvieną atžalą.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui. Jeigu vaiko tėtis, mama, įtėvis ar įmotė yra pašaukti arba savanoriškai atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, tokio kario ar karės vaikui kas mėnesį bus mokama 69 eurų dydžio išmoka. Tuo atveju, jei pradinę karo tarnybą atlieka abu tėvai ar įtėviai, išmoka nėra didinama.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Kai vaikas auginamas vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris dėl mokymosi ar studijų neturi sukaupęs socialinio draudimo stažo vaiko priežiūros išmokai iš „Sodros“ gauti, tuomet jam kas mėnesį iki vaikui sueina dveji metai skiriama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.. Nuo vasaros pradžios ši išmoka sieks 276 eurus.

Mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti. Visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų. Vyresnių klasių mokiniai turės teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį bus mažesnės nei 220,5 euro. Su šia pajamų riba taip pat skiriamas nemokamas maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir 92 eurų dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams.

Apie socialinę paramą skirtingais gyvenimo atvejais informaciją rasite vienoje vietoje: www.kasmanpriklauso.lt