2022-03-24

Nuo karo veiksmų pabėgusiems žmonėms – maisto kortelės

Mūsų šalyje prisiglaudusiems nuo karo pabėgusiems Ukrainos žmonėms pradėtos dalinti 115 eurų vertės „Maisto banko“ kortelės, su kuriomis galima nusipirkti maisto produktų parduotuvėse, priklausančiose vienam iš Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų. Toliau teikiama visa reikiama pagalba nuo karo siaubo pabėgusiems ukrainiečiams. Nevyriausybinės organizacijos įvairios pagalbos jau suteikė daugiau kaip 20 tūkst. žmonių, išdalinta beveik 12 tūkst. humanitarinių paketų, daugiau kaip 25 tūkst. maisto paketų.

„Nevyriausybines organizacijas jau pasiekė beveik 3,3 mln. eurų, valstybės skirtų lėšų nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Reikšminga šios sumos dalis teks maitinimui organizuoti, maisto kortelėms dalinti. Dėkoju nevyriausybinėms organizacijoms už svarbų indėlį suteikiant pagalbą nuo karo veiksmų pabėgusiems žmonėms,  o savanoriams – už skiriamą laiką priimant brolius ir seseris ukrainiečius“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Maisto kortelė  – kaip ją gauti?

Maisto kortelės skiriamos žmonėms, kurie į Lietuvą iš Ukrainos atvyko ir užsiregistravo Migracijos departamente ne anksčiau, kaip 2022 m. vasario 24 dieną.

Asmuo, norintis gauti maisto kortelę, turi turėti Migracijos departamento išduotą ILTUS kodą ir užpildyti „Maisto banko“ anketą: http://inx.lv/hiFg

Užpildžius anketą, Ukrainos karo pabėgėlis gaus pranešimą kur ir kada gali atsiimti kortelę maisto produktams įsigyti. Su šia kortele jis galės apsipirkti savo gyvenamosios vietos savivaldybėje veikiančio vieno iš prekybos tinklų parduotuvėse.

Kortelės skiriamos kiekvienam asmeniui ir šeima gauna tiek kortelių kiek asmenų užregistruoja sistemoje, kiekvienam asmeniui reikia pateikti ILTUS kodą, tad anketų reikia pildyti tiek, kiek kortelių pasiimama.

Atsiimant kortelę, reikia turėti asmens dokumentą ir Migracijos departamente išduotą dokumentą su ILTUS kodu.  Visos šeimos korteles gali atsiimti vienas šeimos atstovas, tačiau reikia turėti dokumentus, patvirtinančius teisę gauti korteles.

Suteikta pagalba ukrainiečiams

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos iki šiol suteikė pagalbą 20 tūkst. 600 nuo karo siaubo pabėgusių ir mūsų šalyje prisiglaudusių ukrainiečių. Jau yra išdalinta 11 tūkst. 800 humanitarinių paketų, 25 tūkst. 400 maisto paketų, emocinę ir psichosocialinę paramą per organizaciją „Gelbėkit vaikus“ gavo virš 2 tūkst. vaikų iš Ukrainos, kitą pagalbą gavo 1,5 tūkst. ukrainiečių vaikai, parama kūdikio kraiteliu ir kitomis priemonėmis suteikta 43 nėščiomis moterims.

Per organizacijas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją, Lietuvos Caritą, Maltos ordino pagalbos tarnybą, organizaciją „Gelbėkit vaikus“, Maisto bankas į pagalbos Ukrainos pabėgėliams teikimą įsijungė daugiau nei 5 tūkst. 600 savanorių.

Maisto daviniai ir higienos paketai į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams dalinami registracijos centruose Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose, taip pat dalinami savivaldybėse, kuriose apsistoja ukrainiečiai, nevyriausybinių organizacijų centruose.

Lietuvos savivaldybėse įsikūrusiems ukrainiečiams pagalbą teikia Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, Lietuvos Carito, Maltos ordino pagalbos tarnybos, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ mobiliosios komandos. Šių komandų savanoriai pagelbsti, jei reikia būtiniausių paslaugų ar daiktų, pagalbos ieškant darbo, surandant vaikams ugdymo įstaigas. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komandos padeda vaikams ir nėščiosioms.

Siekiant užtikrinti Ukrainos žmonių, pabėgusių nuo karo, minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, savivaldybės gali teikti socialinę paramą karo pabėgėliams, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą, nes susiklosčius sudėtingoms situacijoms, ji ukrainiečiams yra būtina. Tačiau tai priklauso nuo konkrečios savivaldybės finansinių galimybių.