2024-02-27

Ministrė M. Navickienė: pažanga lyčių lygybės srityje priklauso ne tik nuo politinių įsipareigojimų, bet ir nuo pilietinės visuomenės įsitraukimo

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Briuselyje, Belgijoje, Europos Sąjungos neformaliame lyčių lygybės ministrų susitikime išsakė nuomonę lyčių lygybės klausimais ir pasidalino Lietuvos patirtimi siekiant lyčių lygybės įvairiose srityse. 

„Vienodos galimybės vyrams ir moterims siekti savo užsibrėžtų tikslų – stiprios valstybės pagrindas. Esame nemažai pasiekę – Lietuva pirmauja ES pagal moterų mokslininkių ir inžinierių dalį – 64 proc. Lietuvos mokslininkių ir inžinierių yra moterys, mažmeninėje prekyboje vadovės moterys apima 56 proc., o finansų sektoriuje moterų vadovių skaičius siekia net 76 proc. Labai džiaugiuosi, jog moterys Lietuvoje yra itin aktyvios darbo rinkoje, o moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumas jau kurį laiką išlieka mažiausias visoje ES – 0,8 proc.

Progresas lyčių lygybės srityje priklauso nuo horizontalaus visų socialinių partnerių įsitraukimo ir pilietinės visuomenės aktyvaus dalyvavimo. Džiaugiuosi ES iniciatyvomis, skirtomis smurto prieš moteris prevencijai. Lietuvoje šiuo metu vykdome Moterų valdybose direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę, taip pat nuo 2023 m. liepos 1 d. įtvirtintas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris nukreiptas į greitą nukentėjusiųjų apsaugą“, – sako ministrė M. Navickienė.

Ministrė pažymėjo, kad pernai daug dėmesio skirta ekonominio smurto problemai: inicijuotas projektas, skirtas didinti visuomenės sąmoningumą ir mažinti toleranciją bet kokioms smurto formoms. Kitąmet numatomos naujos iniciatyvos, skirtos tiksliau identifikuoti ekonominį smurtą ir teikti veiksmingą pagalbą jo aukoms artimoje aplinkoje.

Kalbėdama apie svarbius lyčių lygybės laimėjimus tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos lygmeniu, ministrė M. Navickienė akcentavo, kad, nepaisant didelės pažangos lyčių lygybės srityje, vis dar susiduriama įvairiais iššūkiais. Tarp jų – lyčių stereotipai, nepakankamas moterų atstovavimas politiniame gyvenime ir neproporcinga neapmokamo priežiūros darbo našta, tenkanti moterims. 

„Turime dar nemažai ką nuveikti – skirti didesnį dėmesį neseniai priimtų lyčių lygybės iniciatyvų įgyvendinimui ir stebėsenai, taip pat lyčių aspektų integravimui į būsimas politikos kryptis. Privalome imtis tolesnių veiksmų siekiant remti moterų ekonominį įgalinimą, spręsti lyčių skirtumus pajamų ir pensijų srityse, kovoti su stereotipais, sukurti visapusišką požiūrį į visų formų smurtą, įskaitant kibernetinį smurtą dėl lyties, psichologinę prievartą, ekonominę prievartą ir ypač daugialypę diskriminaciją“, – susitikime sakė ministrė M. Navickienė.