Linas Kukuraitis Lietuvos tremtiniams: „Ačiū, kad liudijate gyvenimą“

Data

2017 12 14

Įvertinimas
0
13879_tremtiniai.jpg

Turintiems nors mažiausią norą sugrįžti namo, į Lietuvą, reikia padėti integruotis, rasti gyvenamą vietą, kelius išmokti lietuvių kalbą, suteikti informaciją, kaip atgauti pilietybę, kaip padėti atvykti jų vaikams ir vaikaičiams bei aibės kitų pagalbos priemonių ir paslaugų. Visa tai yra šių dienų valstybės pagalba, kurią gauna visi grįžtantieji. Ir tai, kad ji vyksta efektyviai, rodo net ir grįžusiųjų vaikų integracija bei noras likti – net 95 proc. jų lieka ne tik mokytis, bet ir studijuoti Lietuvoje.

 

„Ačiū, kad savo patirtimi liudijate gyvenimą. Jau 25 metus valstybė dirba tam, kad padėtų tremtiniams socialiai integruotis ir oriai gyventi. Visada laukiu Jūsų su idėjomis ne tik kaip sugrįžti, bet ir kaip sulaikyti tuos, kurie ketina iškeliauti“, – pagerbdamas šalies tremtinius sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Šiandien Vilniuje vyksta konferencija „Gyvensime tėvų žemėje“, skirta politinių kalinių ir tremtinių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 25 metų sukakčiai pažymėti.

Ministro teigimu, „1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai apibrėždama bazines priemones sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą. Šios priemonės suteikė galimybes įgyvendinti grįžtančiųjų teisėtus lūkesčius ir laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų.“

Šiuo metu įgyvendinamo Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems žmonėms būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą. 1992 – 2016 metų laikotarpiu butais aprūpinta 2 012 tremtinių šeimų, šiam tikslui panaudota per 32 mln. Eur. Šalies miestų ir rajonų savivaldybėse grįžtančių asmenų, norinčių apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, sąrašai buvo sudaromi iki 2009 m. pabaigos.

                     

2017 m. pradžioje savivaldybių grįžtančių asmenų, norinčių apsirūpinti butais, sąrašuose užregistruotos 194 grįžtančių asmenų šeimos. Daugiausia grįžtančių asmenų šeimų butų laukia Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybėse. Iš Lietuvos buvo ištremta per 300 000 žmonių.

Susirinkusiesiems sveikinimo žodį atsiuntė ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Irena Degutienė, politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų grįžimo į Lietuvą 1992-2017–ųjų metų apžvalgą pristatė Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Sigitas Besagirskas ir kiti.

 

Konferenciją rengia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.