Lietuva pirmą kartą kaupia rezervą: fonde – jau 195 mln. Eur

Data

2019 10 09

Įvertinimas
0
2019-10-08-SADM-Sodra_web_01.jpg

Praėjusių metų „Sodros“ pajamos 170,3 milijonų eurų viršijo išlaidas. Teigiami rezultatai pasiekti 2018 m. į „Sodros“ biudžetą surinkus 4,252 milijardus eurų pajamų, kai išlaidos siekė 4,082 milijardus eurų. Pasiekus solidų pastarųjų metų „Sodros“ biudžeto rezultatą, pirmą kartą į Rezervinį fondą pervesta 195 milijonai eurų. 2018 m. „Sodros“ konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį su šiais skaičiavimais trečiadienį patvirtino ministrų kabinetas.

„Sodros“ pajamos

Didžiausią „Sodros” pajamų dalį, 94,4 proc. arba 4, 015 milijardus eurų, pernai sudarė darbdavių ir darbuotojų įmokos, kurios palyginti su 2017 m. padidėjo 10,3 proc. Tai lėmė 0,4 proc. didesnis apdraustųjų skaičius bei 10,8 proc. didesnės vidutinės pajamos, nuo kurių skaičiuojamos draudimo įmokos (2018 m. – 807,4 eurai, 2017 m. – 728,5 eurai).

Savarankiškai dirbančių asmenų įmokų priskaičiuota 88,6 milijonai eurų, tai yra 15,4 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

„Sodros” išlaidos

Didžiausią išlaidų dalį, 72,6 proc. arba 2,962 milijardus eurų, pernai sudarė pensijos. Ligos išmokoms išleista 305,7 milijonai eurų (7,5 proc. visų išlaidų). Motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokoms išleista 317,7 milijonų eurų (7,8 proc. visų išlaidų). Nedarbo draudimo išmokoms išleista 194,3 milijonai eurų (4,8 proc. visų išlaidų). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo išlaidos sudarė 26,2 milijonus eurus (0,6 proc. visų išlaidų).

Dar 192,4 milijonai eurų (4,7 proc. visų išlaidų) pervesti į pensijų fondus. Tai 19,5 milijonų eurų (11,3 proc.) daugiau nei 2017 m., nes 2018 m. 0,1 proc. padidėjo pensijų kaupimo dalyvių skaičius ir 11,2 proc. padidėjo vidutinės mėnesio pajamos. Kaip žinoma, nuo 2019 m. socialinio draudimo įmokos dalies pervedimo į pensijų fondus buvo atsisakyta.

„Sodros” veiklos sąnaudos sudarė 74,6 milijonus eurų (1,8 proc. visų išlaidų).

Rezervinis fondas

Rezervinis fondas, į kurį „Sodra“ pirmą kartą pervedė 195 milijonus eurų lėšų, yra valstybės pinigų fondas, kurio tikslas – kaupti valstybės piniginius išteklius. Jo lėšos negali būti skiriamos einamosioms išlaidoms finansuoti, tačiau jos gali būti naudojamos pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokoms finansuoti, kai dėl išskirtinių aplinkybių atsiradimo kalendoriniais metais nepakanka „Sodros“ biudžeto atitinkamos rūšies pajamų.

Kartu su „Sodros“ 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniu Vyriausybė pritarė Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo finansinėms ir biudžeto vykdymo ataskaitoms.