Kaip gauti nedarbingumą ir ligos išmoką dėl mažo vaiko arba vaiko su negalia priežiūros?

Data

2020 03 14

Įvertinimas
7
2020-03-14-SADM-vaiko-prieziuros-ismoka_web_02.jpg

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 18 d. 

Vyriausybei nusprendus dviem savaitėms stabdyti ugdymo procesą darželiuose, mokyklose, dienos ir užimtumo centruose mažus vaikus ar vaikus su negalia auginantiems tėvams ir globėjams patariama tartis su darbdaviais ir dirbti nuotoliniu būdu, pasiimti atostogas, pasitelkti giminaičių pagalbą arba galima prašyti nedarbingumo ir gauti ligos išmoką iš „Sodros“, kai paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba 14 metų ir vyresni paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

Kai švietimo įstaigos užveria duris dėl ekstremalios situacijos arba karantino, darželinukų, priešmokyklinukų, pradinukų ir mokyklą lankančių vaikų su negalia iki 21 m. tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globotojai ir seneliai (jei vaiko tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir jiems darbe nėra paskelbta prastova) gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo.

Kreiptis nedarbingumo vaiko priežiūrai galima iki baigiasi ekstremali situacija ar karantinas. 

Už šį laikotarpį iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Pagrindiniai žingsniai gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką prižiūrėti darželinukui, priešmokyklinukui, pradinukui ar vaikui su negalia iki 21 m.:

  1. Kreipiamasi į šeimos gydytoją – jei visi sveiki, rekomenduojama kreiptis telefonu.
  2. Gydytojas išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą. Nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“, ligos kodas pagal TLK-10-AM - Z20.8. Reikia nurodyti prižiūrimą vaiką. Šie duomenys svarbūs šeimos gydytojams!
  3. Vienas iš tėvų, globėjų, senelių, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas, nevyksta į darbą ir prižiūri vaiką.
  4. Jei niekada gyvenime nesate prašę ligos išmokos, turite vieną kartą pateikti elektroninį prašymą „Sodrai“ prisijungę prie asmeninės paskyros gyventojams
  5. Pasirinkite skiltį Prašymai/ Susirgau arba slaugau šeimos narį.
  6. Pasirinkite „Prašymas skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas) GPS1“ ir jį užpildykite.
  7. Paspauskite „Pateikti“.
  8. Ligos išmoka prižiūrint vaiką sudaro 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Išmoka prižiūrint vaiką skaičiuojama nuo pirmosios nedarbingumo dienos, tik už darbo dienas. Ligos išmokos dydžio skaičiuoklę rasite čia
  9. Išmoka išmokama į gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų (prašymo, darbdavio pranešimo „Sodrai“ dėl išmokos skyrimo) gavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad ligos išmoką vaikui prižiūrėti, kai paskelbiama ekstremali padėtis ar karantinas, gali gauti tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globotojai ir seneliai, kurie turi sukaupę ne trumpesnį nei 3 mėn. ligos socialinio draudimo stažą per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį nei 6 mėn. stažą per 24 mėnesius.

Savarankiškai dirbantys gyventojai (išskyrus veiklą su verslo liudijimu), taip pat gali gauti ligos išmoką. Svarbu žinoti, kad išmoka paskaičiuojama, kai gyventojas deklaruoja pajamas ir sumoka socialinio draudimo įmokas. Dirbant savarankiškai ir norint ligos išmoką gauti iškart, reikėtų „Sodrai“ teikti pranešimus apie pajamas ir įmokas mokėti avansu kiekvieną mėnesį.