2022-07-14

Ką reikia žinoti tėvams: dažniausiai užduodami klausimai apie vaiko priežiūros atostogas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos primena, kaip nuo 2023 m. sausio 1 dienos keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai. 

1.    Kodėl keičiasi vaiko priežiūros tvarka ir išmokų skaičiavimas?
Pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų inicijuoti, nes Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuri numato pareigą visoms valstybėms numatyti tiek tėčiui, tiek mamai būtinus vaiko priežiūros mėnesius. Tai reiškia, kad tiek vaiko tėtis, tiek mama bent po 2 mėnesius turėtų prižiūrėti savo mažylį, o likusį laiką bus galima dalintis pagal šeimos poreikį. Šiais pokyčiais siekiama lyčių lygybės užtikrinimo profesiniame ir asmeniniame gyvenime, vyrų įtraukimo į šeimos gyvenimą, moterų išlikimo darbo rinkoje.

2.    Kada įsigalios vaiko priežiūros tvarkos ir išmokų skaičiavimo pakeitimai?
Vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokamų vaiko priežiūros išmokų dydžių skaičiavimo pakeitimai įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 dienos. 

Tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos už vaikus, gimusius ar įvaikintus iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, bus skiriamos ir mokamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad visiems tėvams, kurių vaikai gimė iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai, bus taikoma senoji tvarka (tiek pirmiems, tiek antriems metams), o tėvams, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., bus taikoma naujoji tvarka.

3.    Ar tėvai ir toliau galės rinktis, kiek laiko prižiūrėti vaiką?
Taip, tėvai galės pasirinkti, ar jie nori vaiką priūrėti ir jo priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų 2 neperleidžiamus (bendrai 4 mėnesius – du mama, du tėtis) mėnesius vaiką galės prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas galės būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančių senelių. 

Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti, tuomet bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų iki 16 arba 22 mėnesių. Jeigu tėtis sutinka prižiūrėti vaiką per neperleidžiamus 2 mėnesius, tuomet išmoka būtų mokama jam, o mama galėtų grįžti į darbą. Svarbu žinoti, kad nors seneliai negalės pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau galės prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks įstatyme nustatytas sąlygas.

4. Kokio dydžio išmoka bus mokama pasirinkus vaiką prižiūrėti iki jam sueis 18 mėnesių, o kokia – iki vaikui sueis 24 mėnesiai?
Pirmuoju atveju vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tai atitinka 77,34 proc. buvusio darbo užmokesčio „į rankas“. 

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (58 proc. „į rankas“), o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (38,67 proc. „į rankas“). Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai nenukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokos sumą už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu.

Tiek pirmuoju, tiek antruoju pasirinkimu, neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais bus moka 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka (100,54 proc. „į rankas“). Neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai, dalimis.

5.    Ar tiesa, kad neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais bus skaičiuojama didesnė išmoka?
Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais bus mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka (100,54 proc. „į rankas“). Kitaip tariant, vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskirs nuo gauto darbo užmokesčio. Išlieka išmokų lubos, kurios negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai. 

6.    Kaip bus su neperleidžiamais mėnesiais tais atvejais, kai vaiką augina tik vienas iš tėvų?
Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turės teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį. Kitaip tariant, 4 mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (100,54 proc. „į rankas“) vaiko priežiūros išmoką.

Yra nustatytas baigtinis atvejų skaičius, kada bus laikoma, kad vaiką augina vienas iš tėvų: 
* kai kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra miręs ar pripažintas mirusiu; 
* kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu; 
* kitam tėvui (įtėviui) ar globėjui terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia; 
* vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
* vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų (įtėvių);
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų pripažintas neveiksniu šioje srityje;
* vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų (įtėvių), o kitam jo tėvų (įtėvių) apribotas bendravimas su vaiku;
* kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

7. Ar yra numatyta galimybė, kad mama ar tėtis gali dirbti ir tuo pat metu gauti vaiko priežiūros išmoką? 
Neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais egzistuos galimybė dirbti, tačiau papildomai gaunamos pajamos sumažins vaiko priežiūros išmoką. T. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu pajamų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama. Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo. 

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.
Svarbu, kad ši nuostata nebus taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims, jų gaunamos pajamos nemažins vaiko priežiūros išmokos, kaip ir iki šiol. Dirbantys savarankiškai ir toliau tiek per pirmus, tiek per antrus vaiko auginimo metus galės turėti savarankiškos veiklos pajamų ir tai nemažins vaiko priežiūros išmokos. 

8. Ar tiesa, kad trumpėja motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimas tėvystės (30 kalendorinių dienų) išmokai gauti?
Taip. Vietoj šiuo metu reikalaujamo 12 mėnesių, pakaks dvigubai trumpesnio – 6 mėnesių – motinystės socialinio draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius, norint gauti tėvystės išmoką. 
Vaiko priežiūros išmokai ir motinystės išmokai lieka galioti toks pat motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimas, koks yra iki šiol – 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

9. Kokia bus išmoka, jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, globoja du ir daugiau vaikų?
Jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei jau gaunate vaiko priežiūros išmoką ir dar įgyjate teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jums bus mokamos abi šios išmokos. Tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

10. Kokiu atveju tėvystės išmoka mokama gimus negyvam vaikui ar mirus vaikui?
Gimus negyvam vaikui ar mirus vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam dar neprasidėjo tėvystės atostogos, tėvystės išmoka skiriama ir mokama už visą tėvystės atostogų laikotarpį, jeigu tėvystės atostogos prasideda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo negyvo vaiko gimimo ar vaiko mirties. Mirus vaikui prasidėjusių tėvystės atostogų laikotarpiu, tėvystės išmoka skiriama ir mokama iki suteiktų tėvystės atostogų pabaigos.

11.    Kodėl vaiko priežiūros atostogose vienu metu negali būti abu tėvai? 
Buvimas kartu per neperleidžiamus mėnesius neatliepia tikslo tėčiui stiprinti ryšį su vaiku ir galimybe mamai greičiau sugrįžti į darbo rinką. Tėvas savo neperleidžiamais mėnesiais galėtų pasinaudoti bet kuriuo laikotarpiu iki vaikui sukaks aštuoniolika mėnesių ar dveji metai (priklauso nuo pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo alternatyvos), tai jis tą galėtų padaryti 17 ir 18 mėn., ar 23, ir 24 mėnesį. 

12.    Kokią išeitį siūlote natūraliai maitinančioms mamoms, kurias vaiko maitinimo poreikis stabdo nuo grįžimo į darbą?
Kartu su Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimais bus keičiamos ir tam tikros Darbo kodekso nuostatos. Bus užtikrintos geresnės galimybės derinti šeiminius ar asmeninius poreikius su darbo įsipareigojimais, mažus vaikus auginantys darbuotojai galės prašyti lankstesnių darbo sąlygų. 

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. O taip pat darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie išvardinti darbuotojai turi galimybę dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.  

Anksčiau Darbo kodekse buvo numatyta galimybė darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų amžiaus, dirbti nuotoliniu būdu 1/5  darbo laiko. Taip pat lieka galimybė nuotoliniu būdu reikalauti dirbti ir nėščioms, neseniai pagimdžiusioms moterims ar krūtimi maitinančioms moterims, darbuotojui vienam auginančiam vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kūdikio maitinimo galimybės jau ir dabar numatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Krūtimi maitinanti darbuotoja, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas 3 valandas suteikiamos ne trumpesnės kaip 0,5 valandos pertraukos kūdikiui maitinti. Pertraukos kūdikiui maitinti apmokamos pagal darbuotojos darbo užmokestį. Darbuotojos pageidavimu pertraukas kūdikiui krūtimi maitinti galima sujungti ar pridėti prie pertraukos pailsėti ir pavalgyti arba perkelti į darbo dienos pabaigą, atitinkamai sutrumpinant darbo dieną. 

13.    Įstatyme nustatyta, kad „Tėvams (įtėviams) ar globėjams pirmiausia pradedama mokėti vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų dalį“. Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad pirmiausiai pradedama mokėti 78 proc. dydžio (100,54 proc. „į rankas“) išmoka. Pavyzdžiui, mama išeina vaiko priežiūros atostogų ir Sodrai, rašydama prašymą, pasirenka vaiko priežiūros išmoką gauti iki 2 metų. Tai jai iš pradžių paskiriama 78 proc. dydžio išmoka (100,54 proc. „į rankas“), o vėliau bus mokama 45 proc. (58 proc. „į rankas“),  iki vaikui sukanka 12 mėnesių ir 30 proc. (38,67 proc. „į rankas“), iki vaikui sukanka 24 mėn. Vaikui sukakus 8 mėnesiams, tarkim, tėvas sugalvoja išeiti vaiko priežiūros atostogų. Tai tada jam pirmiausiai 2 mėn. bus skirta 78 proc. (100,54 proc. „į rankas“)  ir tada 45 (58 proc. „į rankas“) ar 30 proc. (38,67 proc. „į rankas“),  Taip padaryta tam, kad kiekvienas iš tėvų pirmiausiai išnaudotų neperleidžiamus mėnesius ir už juos būtų paskirta 78 proc. (100,54 proc. „į rankas“)  dydžio vaiko priežiūros išmoka, o tada likę mėnesiai ir atitinkamo dydžio vaiko priežiūros išmoka.

Tiesa, tai nereiškia, kad mama ir tėvas paeiliui turės pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais – tėvas jais galės pasinaudoti bet kada. 

14.    Kodėl neperleidžiamų mėnesių trukmė – 2 mėnesiai?
Šį terminą kaip minimalų kiekvienam iš tėvų nustato Europos Sąjungos Direktyva.

15.    Kodėl siūlomi mažesni dydžiai, palyginus su galiojančia sistema, pvz., alternatyvoje iki 24 mėn.?
Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai nenukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokos sumą už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu. T. y. kadangi neperleidžiamais mėnesiais bus mokama net 78 proc. (tai atitinka apie 100,54 proc. atlyginimo „į rankas“) (2 mėn. mamai ir 2 mėn. tėčiui), tai atitinkamai kitais mėnesiais vaiko priežiūros išmokos dydis nustatytas šiek tiek mažesnis. Per visą laikotarpį šeima gaus labai panašią sumą, kaip anksčiau. 

16.    Kodėl gimus dviem vaikams bus mokama 78 proc. bendra vaiko priežiūros išmoka?
Iki šiol buvo mokama 77,58 proc. bendra išmoka. Nuo dabar už vieną vaiką galės būti mokama 78 proc. išmoka, tai siūloma, kad ir bendra išmokų suma būtų ne didesnė nei 78 proc., o tai atitinka 100,54 proc. atlyginimo „į rankas“.

17. Kodėl vienišos mamos per papildomus du mėnesius galės ir dirbti, ir gauti viso dydžio (78 proc.) vaiko priežiūros išmoką, o sutuoktiniai per neperleidžiamus mėnesius dirbti realiai negalės, nes bet kokios papildomai gautos pajamos mažins vaiko priežiūros išmoką?
Vienišos mamos yra sunkesnėje padėtyje. Manome, kad tokia nuostata joms padės išlikti darbo rinkoje.  vienišiems tėvams išmoka bus mokama paskutinius du mėnesius (siekiant įsitikinti, kad per vaiko priežiūros laikotarpį neatsiras tėvas/motina, įtėvis/įmotė ar globėjas, kuris galėtų pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais). Kadangi gali atsirasti situacijų, kad mama/tėvas sugrįš į darbą, o papildomi mėnesiai skiriami tik paskutiniais mėnesiais, tai gali būti nepatogu kitam iš sutuoktinių jais pasinaudoti.

18. Ar galima grįžti į darbą, kai vaikus sukanka 1 metai? Ar būtinai reikia vaiką prižiūrėti 18 ar 24 mėnesius?
Į darbą galima grįžti bet kada ir derinti darbą su įsipareigojimais šeimai. Skirsis tik vaiko priežiūros išmokos mokėjimas. Papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo 

19. Kodėl nebeliko nuostatos, kad antraisiais vaiko priežiūros metais galima gauti ir viso dydžio vaiko priežiūros išmoką, ir visą atlyginimą?  
Kitais vaiko priežiūros mėnesiais (ne neperleidžiamus) yra galimybė užsidirbti iki 100 proc. buvusio atlyginimo (skaičiuojama išmokos ir naujo darbo užmokesčio suma). T. y. nebebus galima ir dirbti pilnu pajėgumu, ir gauti viso dydžio išmoką, nes tokia sistema lėmė, kad dažniausiai antruosius vaiko priežiūros metus vaiką ir toliau prižiūrėdavo mama, o vaiko priežiūros išmoką gaudavo didesnį atlyginimą gaunantis tėtis, todėl mamoms ateityje mažėdavo darbo užmokesčiais, socialinės garantijos.

Dirbantys savarankiškai ir toliau tiek per pirmus, tiek per antrus vaiko auginimo metus galės turėti savarankiškos veiklos pajamų ir tai nemažins vaiko priežiūros išmokos. 

20. Ar išliko galimybė vaiko priežiūros atostogose būti iki vaikui sukaks treji metai?
Taip, galima būti vaiko priežiūros atostogose iki vaikui sukaks treji. Tačiau trečiaisiais vaiko priežiūros metais išmokos mokamos nebus.

21. Kodėl, kaip viena iš alternatyvų, pasirinkta vaiko priežiūros išmoką mokėti iki 18 mėn.? 
Iki šiol buvo galima pasirinkti alternatyvą vaiką prižiūrėti iki 1 metų, tačiau vidutiniškai vaiko priežiūros išmoką iki vienerių metų rinkosi labai mažas procentas žmonių. Tikimasi, kad 18 mėnesių alternatyva bus patrauklesnė, nes vaikui sukakus 1,5 metų lengviau pasirinkti darželį. 

22. Kada bus laikoma, kad vaiką augina vienas iš tėvų? 
Ligos ir motinystės įstatyme yra nustatytas baigtinį atvejų skaičių, kada bus laikoma, kad vaiką augina vienas iš tėvų. Tokiais atvejais bus laikomos situacijos, kai:
* kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra miręs ar pripažintas mirusiu, 
* kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu, 
* kitam tėvui (įtėviui) ar globėjui terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia, 
* vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė, 
* vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų (įtėvių), 
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų pripažintas neveiksniu šioje srityje, 
* vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų (įtėvių), o kitam jo tėvų (įtėvių) apribotas bendravimas su vaiku, 
* kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų, 
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

23. Ar seneliai galės gauti vaiko priežiūros išmoką per neperleidžiamas atostogas?
Ne, seneliai negalės pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau jie galės prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jeigu atitinka įstatyme nustatytas sąlygas.

24. Kokia bus taikoma sistema tėvams, kurie jau naudojasi vaiko priežiūros atostogomis ir gauna išmoką?
Visiems tėvams, kurių vaikai gimė iki 2022 m. gruodžio 31 d., bus taikoma senoji tvarka (tiek pirmiems, tiek antriems metams), o tėvams, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., bus taikoma naujoji tvarka.

25. Kodėl negalima vienu metu ir gauti vaiko priežiūros išmoką, ir dirbti?
Vaiko priežiūros išmoka mokama iš socialinio draudimo sistemos, tad pagrindinis jos tikslas – kompensuoti prarastas pajamas. O jeigu kompensavimo procentas mažesnis, galima užsidirbti iki buvusio darbo užmokesčio. Europos Komisija pabrėžia, kad išmoka skirta vaiko priežiūrai, o jeigu pasirenkama dirbti, išmoka neturėtų būti mokama.