2023-01-11

Iš Ukrainos pasitraukusių asmenų priėmimui ir integracijai – 10 mln. eurų ES lėšų

Lietuva ruošiasi prireikus priimti, apgyvendinti, įdarbinti ir integruoti daugiau žmonių, bėgančių nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje. Iš Europos Komisijos gautos lėšos sustiprins mūsų šalies institucijų pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo procesuose, pagerins priėmimo sąlygas, prisidės prie šių žmonių integracijos, padės pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui. Projekto veikloms įgyvendinti skirta 10,1 milijono eurų.

Artimiausiu metu ministerija planuoja kreiptis į partnerius su prašymu pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl konkrečių projekto veiklų įgyvendinimo. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kvies savivaldybių administracijas teikti paraiškas ir finansuoti veiklas, kurios tiesiogiai prisidėtų prie trečiųjų valstybių piliečių integracijos Lietuvoje. Galimi finansavimo limitai savivaldybėms nustatomi remiantis 2022 m. gruodžio 20 d. statistiniais duomenimis, įvertinus savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių nedirbančių asmenų, mokinių, vaikų, senjorų skaičių.

Savivaldybės bus skatinamos investuoti į paslaugų teikimą. Ypač į veiklas, skirtas žmonių migracijos metu patirto streso, kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltų savijautos problemų įveikai (savitarpio pagalbos grupės, psichosocialinių paslaugų teikimas), o taip pat į veiklas, skirtas moterų ir mergaičių įgalinimui (pvz.: šviečiamieji seminarai, verslumo skatinimas, darbo grupės apie moterų teises į sveikatą, finansinę laisvę, savarankiškumo skatinimas). Dalis lėšų turėtų būti skirta nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikų mažinimui ir prevencijai.

Ministerija ketina kiekvieną ketvirtį savivaldybių administracijas informuoti apie daromą pažangą. Pavyzdžiui, bus vertinamas dirbančių žmonių dalies nuo visų darbingo amžiaus asmenų, registruotų savivaldybės teritorijoje augimas, mokinių registre registruotų vaikų dalies nuo visų registruotų savivaldybės teritorijoje augimas, Užimtumo tarnyboje lietuvių kalbos kursus lankančių asmenų dalies nuo visų darbingo amžiaus asmenų, registruotų savivaldybės teritorijoje augimas, užsieniečių, turinčių leidimus gyventi, registruotų savivaldybės teritorijoje, skaičiaus augimas ir kt.

Papildomos investicijos bus skiriamos pasirengti galimam didesniam migracijos srautui. Savivaldybių administracijos, bendradarbiaujančios su Pabėgėlių priėmimo centru ir kuriančios laikino apgyvendinimo vietas viešojoje infrastruktūroje, turės teisę gauti papildomą finansavimą šių objektų prijungimui prie tinklų ir kitoms išlaidoms, kurios gali būti patiriamos.