exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Iš pareigų atleidžiama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktorė

Data

2020 11 06

Įvertinimas
4
2020 11 06_SADM_ technine pagalba neigaliesiems_22.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasirašė įsakymą, kuriuo dėl daugybinių, tęstinių ir pakartotinių darbo pareigų pažeidimų nutraukiama darbo sutartis su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktore Ilona Ogurcova. Ministro įsakymas įsigalioja lapkričio 6 dieną.

Darbo sutartis su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktore nutraukiama, nes ji netinkamai, tai yra ne pagal metodiką, planavo techninės pagalbos priemonių užsakymus, centro pateikiami duomenys apie kompensacijas už pačių neįgaliųjų įsigyjamas techninės pagalbos priemones nesutampa tarp skirtingų informacijos šaltinių, įstaigoje neužtikrinta tinkama viešųjų pirkimų kontrolė, o informacinė sistema neatitinka kibernetinės saugos reikalavimų.

Teritorinė darbo ginčų komisija yra pripažinusi, kad centro direktorė prieš savo darbuotoją vykdė psichologinį smurtą, tai yra mobingą, todėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centras turi darbuotojai sumokėti 500 eurų kaip kompensaciją už patirtą neturtinę žalą.

Valstybinė darbo inspekcija reaguodama į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojų skundus dėl direktorės psichologinio smurto prieš darbuotojus atliko patikrinimą. Jo metu nustatyta, kad Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktorė piktnaudžiavo savo teise ir neatliko reikiamų veiksmų, kad įvertintų darbuotoją, prieš kurią ir buvo konstatuotas psichologinis smurtas, už praėjusių metų veiklą.

Nors tiesioginiai vadovai šios darbuotojos veiklą vertino gerai, centro direktorė įvertinimą pakeitė į patenkinamą, bet vėliau savo sprendimą panaikino ir paliko darbuotojos veiklą iš viso neįvertintą. Nuo tarnautojo veiklos vertinimo priklauso pareiginės algos kintamosios dalies dydis.

Dėl neatlikto darbuotojos veiklos vertinimo ir dėl neatnaujinto psichosocialinių veiksnių rizikos vertinimo Valstybinė darbo inspekcija I. Ogurcovą patraukė administracinėn atsakomybėn.

Be kita ko, centro direktorė tai pačiai darbuotojai, kurios veiklą paliko nevertintą ir prieš kurią nustatytas mobingas, yra skyrusi drausminę nuobaudą pritaikydama jau daugiau kaip treji metai nebegaliojančio Darbo kodekso normas.

2019 m. lapkričio 21 d. centro direktorei I. Ogurcovai jau buvo skirtas ministro įspėjimas, tačiau per tą laiką padėtis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre iš esmės nepasikeitė.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi įstaiga, kurios paskirtis yra organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.