2023-09-11

Į pirmą posėdį susirinko Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje taryba

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje į pirmą posėdį susirinko Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje taryba. Jai pirmininkaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, pavaduotoja išrinkta Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro vadovė. Taryba – tai visuomeninė patariamoji institucija, kuri nagrinėja smurto artimoje aplinkoje klausimus ir teikia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos, jos įgyvendinimo, prevencijos ir pagalbos pavojų patiriantiems asmenims ir kt. 

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tarybą sudaro 15 narių: 7 valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, 1 Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir 7 nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tarybos sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, kadencijos trukmė – 2 metai. 

„Liepos 1-ąją įsigaliojusios naujai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcijai, šioje sudėtingoje kovoje turime iššūkių, kuriuos, tikiu, bendromis jėgomis galime įveikti. Kviečiu didelį dėmesį skirti įstatymo įgyvendinimo kokybei ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Tikiu, kad tai padės efektyviau kovoti su smurtu artimoje aplinkoje, spręsti šiame procese kylančius iššūkius, nagrinėti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje kylančius klausimus“, – posėdyje sakė ministrė Monika Navickienė. 

Ministrė M. Navickienė priminė, kad kiekvienoje savivaldybėje nuo šių metų liepos 1 d. veikia Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos. Kaip vienas iš įrankių, siekiant bendradarbiavimo tarp nacionalinio ir vietos lygmens institucijų ir sprendžiant vietos lygmeniu kylančius iššūkius apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos srityje, yra ir Tarybos funkcija nagrinėti pasiūlymus, gautus iš Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijų. 

Ministrė priminė, kad, įsigaliojus naujai Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcijai, patobulinta apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema – atsirado svarbus įrankis – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, padedantis sukurti apsaugą asmenims, atsidūrusiems smurto artimoje aplinkoje pavojuje. Be to, šalyje veikia akredituotų specializuotos kompleksinės pagalbos centrų tinklas, teikiantis pagalbą smurto aukoms. 

Policijos duomenimis, rugpjūčio mėnesį iš viso gauta daugiau nei 4,5 tūkst. pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, o 70 proc. atvejų išduotas smurto orderis. 

Vienas iš svarbių aspektų, siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, – pagalbos asmenims su negalia prieinamumo užtikrinimas. Įstatyme daug dėmesio skirta negalios aspektui. Siekiama, kad specializuota kompleksinė pagalba būtų žinoma ir prieinama visiems tokį poreikį turintiems asmenims, nepaisant negalios pobūdžio. Šioje vietoje ypatingai svarbus nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas, ieškant tinkamiausių būdų tokios sistemos įgyvendinimui. 

Lietuvoje veikia 24 akredituotų Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) tinklas, kurių dalis finansuojama iš valstybės biudžeto apskričių principu. Per šių metų liepos-rugpjūčio mėnesius, jau galiojant orderiui, SKPC gavo duomenis apie daugiau nei 6500 smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančių ir (ar) smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, iš kurių daugiau nei 90 proc. sutiko gauti specializuotą kompleksinę pagalbą. Tikslinės grupės srautas padidėjo 3,5 karto.