2023-09-11

Darbą pradeda nauja NVO fondo taryba

Į pirmąjį posėdį susirinko naujos sudėties Nevyriausybinių organizacijų fondo taryba, kuri yra pagrindinis fondo valdymo organas. Fondas skirsto lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, jų plėtros politikos formavimui ir įgyvendinimui. Fondo tikslas – stiprinti NVO sektorių ir užtikrinti jo, kaip patikimo valstybės partnerio, tvarų vystymąsi. Fondo lėšos yra valstybės biudžeto lėšos, skiriamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM).

„Apie NVO fondo poreikį Lietuvoje kalbėta ir svajota daug metų. Prieš kiek daugiau nei trejus metus planai tapo realybe. Pirmoji taryba tapo fondo kūrėjais ir suformavo tvirtą pamatą tolesniam fondo veikimui. Tai, kas sukurta per pastaruosius trejus metus, toliau bus pagrindu nuosekliam NVO sektoriaus augimui. Nuveiktas didžiulis, Lietuvai labai svarbus ir reikalingas darbas. Nuoširdžiai dėkoju darbą baigusiai pirmosios sudėties NVO fondo tarybai. Tikiuosi, jog naujos sudėties taryba sėkmingai tęs pradėtus darbus, linkiu jai sėkmės“, – susitikusi su darbą baigusios ir pradedančios tarybų nariais sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

NVO fondo taryba sprendžia dėl to, kokios bus strateginės nevyriausybinių organizacijų finansavimo kryptys ir kiek lėšų konkrečioms kryptims bus skirta, taip pat periodiškai analizuoja NVO sektoriaus padėtį, užsako mokslinius tyrimus, reikalingus siekiant sėkmingai formuoti ir įgyvendinti NVO plėtros politiką.

NVO fondo tarybą sudaro septyni nariai: trys valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, trys NVO atstovai ir vienas NVO srities mokslininkas. Tarybos kadencija trunka 3 metus.

4 iš 7 senosios tarybos narių tęsia darbą ir pradeda antrą kadenciją: viešosios įstaigos „Jaunimo linija“ atstovas dr. Paulius Skruibis (fondo tarybos pirmininkas), SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėja Aurelija Olendraitė, Europos socialinio fondo agentūros Projektų vystymo skyriaus ekspertas Dainius Čiurinskas, viešosios įstaigos „Pilietinės visuomenės institutas“ direktorė dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė. Naujais fondo tarybos nariais tapo Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovė Viktorija Kalinauskienė, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos atstovė Dalia Kedavičienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas Paulius Skardžius.

NUVEIKTI DARBAI

Pirmosios sudėties NVO fondo tarybos kadencijos metu buvo sukurtas teisinis ir praktinis pagrindas fondo veikimui ir NVO finansavimo priemonėms. Aiškiai apibrėžtas fondo konkursų esminis ir nekintantis tikslas – NVO institucinis stiprinimas. Kiekvienais metais organizuojami NVO institucinio stiprinimo konkursai, skirti trijų tipų nevyriausybinėms organizacijoms – skėtinėms, nacionalinėms ir sąlyginai mažesnėms, regionuose veikiančioms NVO. Vien 2022 m. finansuoti 83 NVO institucinių gebėjimų stiprinimo projektai, skiriant daugiau nei 2,5 mln. eurų.

Taryba tobulino procesus, ieškojo galimybių inovacijoms: buvo tobulinamos NVO projektų atrankos ir administravimo procedūros, keičiamos finansavimo taisyklės, kuriamos naujos finansinės priemonės. Taryba pirmus žingsnius žengė pačiu sunkiausiu metu – pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste. Fondo pagalba prisidėjo prie NVO galimybių ir išteklių stiprinimo įveikiant krizių metu kilusius iššūkius.