Centralizuotą pensijų anuitetų sistemą Lietuvai padeda kurti tarptautiniai ekspertai

Data

2019 05 27

Įvertinimas
2

Nuo kitų metų pradžios „Sodrai“ pradedant vykdyti pensijų anuiteto tiekėjo funkcijas, į Lietuvą gegužės 27–29 dienomis atvyksta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Finansų ir verslumo direktorato privačių pensijų skyriaus ekspertai, kurie padės užtikrinti sėkmingą paslaugos startą, sudėlioti detalų veiksmų planą bei parengti ilgalaikę strategiją.

EBPO ekspertų komanda remiasi geriausia tarptautine tokių šalių, kaip Danija, Švedija, Honkongas, Singapūras, patirtimi. Bendradarbiavimas su šiomis šalimis padeda atskleisti įvairių privačių pensijų modelių privalumus ir trūkumus bei būtiną reguliavimą ir įgytą patirtį pritaikyti kuriant centralizuotą anuitetų teikėją Lietuvoje.

Projektas finansuojamas per Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių reformų paramos programą ir įgyvendinamas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Struktūrinių reformų paramos programa padeda ES šalims pasiruošti ir įgyvendinti svarbias reformas. Parama skiriama ir konkrečiai pritaikoma jos prašančiai šaliai. Ją sudaro strateginės, teisinės konsultacijos, studijos, mokymai ir ekspertų misijos. Nuo 2015 m. įgyvendinta 760 tokių projektų 26 ES šalyse.

EBPO ekspertai pirmajame projekto etape padės „Sodrai“ pasirengti pačiai svarbiausiai funkcijai – nuo kitų metų pradėti mokėti pensijų anuitetų išmokas pirmiesiems klientams. Antrajame etape bus parengtas detalus veiksmų planas 2–3 metams ir ilgalaikė strategija ateinantiems dešimtmečiams.

Užsienio ekspertai prisidės kuriant anuiteto teikėjo juridinę ir valdymo formą, administracinę struktūrą, investavimo strategiją, taip pat pačias anuitetų paslaugas ir jų apskaičiavimo metodiką bei visuomenės informavimo apie anuitetus strategiją.

Į Lietuvą atvykstanti ekspertų grupė turi sukaupusi didžiulę patirtį ir prisidėjusi prie pensijų kaupimo sistemų kūrimo ne vienoje pasaulio šalyje.

Jai vadovaus Pablo Antolinas, EBPO Draudimo, privačių pensijų ir finansų rinkų padalinio valdybos pirmininkas ir Privačių pensijų skyriaus vadovas. Anksčiau jis yra tyręs senėjančios visuomenės įtaką ekonomikai ir viešiesiems finansams bei parengęs ne vieną studiją, nagrinėjančią galimybes pertvarkyti pensijų sistemas EBPO šalyse. P. Antolinas yra įgijęs Ekonomikos daktaro laipsnį Oksfordo universitete.

Kiti EBPO ekspertai yra patyrę draudimo išmokų skaičiavimo pensijų politikos, valdymo, investavimo, priežiūros, įmokų ir statistikos specialistai.

Lietuva nuo 2019 m. pertvarkė antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą, o nuo 2020 m. „Sodra“ taps pagrindine anuitetų mokėtoja. Šiuo metu jau apsispręsta, kad pensijų anuitetų mokėjimo funkcija bus pavesta atskiram padaliniui, veikiančiam „Sodroje“, o anuitetų mokėjimo fondas bus griežtai atskirtas nuo viešųjų finansų.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad pensijų anuitetas gali būti dviejų rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju išmokos mokamos nuo pensijos amžiaus iki pat gyvenimo pabaigos. Atidėtojo anuiteto atveju sukaupta suma paskirstoma į dvi dalis. Planuojama, kad apie 90 proc. sukauptos sumos bus skiriama periodinėms išmokoms mokėti iki 85 metų. Ši pinigų dalis yra paveldima, jei išmokos gavėjas miršta anksčiau negu išmokama jo periodinėms išmokoms skirta suma. Iš likusios sukauptos sumos, kuri, planuojama, sudarys apie 10 proc., žmogui bus mokamas anuitetas nuo 85 metų iki gyvenimo pabaigos.

Visos šios išmokas iš pensijų fonde sukauptų lėšų bus mokamos papildomai prie „Sodros“ socialinio draudimo pensijos. Toks modelis pasirinktas siekiant sumažinti pensijų anuitetų administravimo sąnaudas gyventojams. Anksčiau sudarytos sutartys su privačiomis gyvybės draudimo bendrovėmis liks galioti toliau.

Pensijų kaupimo įstatyme įtvirtinta, kad pasirinktinai paprastąjį ar atidėtąjį anuitetą turės įsigyti pensijų, kurie kaupimo dalyviai, kurie, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, turės sukaupę ne mažiau nei 10 tūkst. eurų. Pensijų anuiteto įsigijimo riba kas 5 metus bus indeksuojama atsižvelgiant į Lietuvos suderinto vartotojų kainų indekso ir mirtingumo kitimo tendencijas.

Gyventojas, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis nei 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.