2022-04-08

Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis dėl išmokos įsikurti ir kompensacijos vaiko ugdymui

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, jau gali kreiptis į deklaruotos ar gyvenamosios vietos savivaldybes dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko iki 6 metų ugdymui. 

„Jau pirmosiomis dienomis karo pabėgėliai sulaukia paramos: neturintys kur apsistoti – aprūpinami būstu, taip pat maisto produktais, higienos priemonėmis, jiems teikiama psichologinė pagalba. Sulaukę individualaus sprendimo, kad jiems suteikiama laikinoji apsauga Lietuvoje, užsieniečiai įgyja teisę ir į vienkartinę išmoką įsikurti, o turintys mažų vaikų – į mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymui“, –  sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Vienkartinė išmoka įsikurti skirta įsigyti būtiniausius reikmenis jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Išmoką gali gauti vyresni kaip 18 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar savarankiškai, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, studijuoja aukštojoje mokykloje. O taip pat pensinio amžiaus žmonės, nėščios moterys ir vaikus iki 3 metų auginantys vieniši tėvai, globėjai, seneliai, negalintys dirbti žmonės su negalia. Būtina sąlyga gauti įsikūrimo išmoką – turėti oficialiai registruotą nuomos sutartį bent 6 mėnesiams. 

Išmokos dydis priklauso nuo kartu gyvenančių laikiną apsaugą gavusių asmenų skaičiaus.

SVARBU. Vienkartinė įsikūrimo išmoka gali būti skirta ir būsto nuomos depozitui sumokėti. 

Tikimasi, kad ši išmoka paskatins ukrainiečius greičiau tapti savarankiškais visuomenės nariais, padės nusipirkti trūkstamus būtiniausius buities apyvokos reikmenis nuomojamuose būstuose ir  atlaisvins laikino apgyvendinimo vietas naujai atvykstantiems karo pabėgėliams. 

Kompensacija už priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams skirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. Kompensacija skiriama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu gavimo dienos.

Ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir, prasidedant naujiems mokslo metams, – į paramą mokinio reikmenims įsigyti.

KUR KREIPTIS? Ukrainietis, norėdamas gauti vienkartinę išmoką įsikurti ar mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, turi pateikti nustatytos formos prašymą savivaldybei, kurios teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena. 

Savivaldybės administracija sprendimą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo ar mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti mokėjimo dažniausiai priima per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo. 

Išmokos bus finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.