Aktualu tėvams, kurie augina negalią turinčius vaikus

Data

2020 03 13

Įvertinimas
1
AdobeStock_128470696-copy-1140x760.jpg

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 18 d. 

Vyriausybei ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijų centrui nusprendus laikinai stabdyti ne tik švietimo įstaigų bet ir dienos bei užimtumo centrų veiklą, dirbantys ir neįgalius bet kurio amžiaus vaikus auginantys tėvai sunerimo, kad neturės, kur jų palikti.

Pažymime, kad atsižvelgus į skirtingas šeimų situacijas Valstybės ekstremalios situacijos operacijų centro vadovo sprendime dėl koronaviruso valdymo priemonių buvo papildomai įrašyta, jog savivaldybių administracijoms pavedama „privalomai užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose“.

Tai reiškia, kad nesant jokių galimybių pasirūpinti neįgaliuoju namuose, savivaldybės turės suteikti priežiūrą įstaigoje.

Pateikiame visas galimybes:

NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu bent penktadalį viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbdaviai yra skatinami sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu kuo daugiau laiko arba net visą darbo laiką.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo įstaigos užveria duris dėl ekstremalios situacijos arba karantino, darželinukų, priešmokyklinukų, pradinukų ir mokyklą lankančių vaikų su negalia iki 21 m. tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globotojai ir seneliai (jei vaiko tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir jiems darbe nėra paskelbta prastova) gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo.

Kreiptis nedarbingumo vaiko priežiūrai galima iki baigiasi ekstremali situacija ar karantinas. Už šį laikotarpį iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Nedarbingumo pažymėjimą galima gauti ir tuomet, jei užsidarius dienos centrams, prireikia pasirūpinti negalią turinčiais žmonėmis arba pensinio amžiaus senjorais, kuriems dienos centre būdavo teikiama dienos arba trumpalaikė socialinė globa. 

Ligos išmoka socialiniu draudimu apdraustam asmeniui, kuris prižiūri neįgalųjį ar senjorą, siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. 

ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – pavyzdžiui, kasmetines apmokamos arba nemokamas, jei kasmetinės atostogos išnaudotos.

PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti artimi asmenys.

ĮPAREIGOJIMAS SAVIVALDYBĖMS. Valstybės ekstremalios situacijos operacijų centro vadovo sprendime dėl koronaviruso valdymo priemonių buvo papildomai įrašyta, jog savivaldybių administracijoms pavedama „užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose“.