exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, ir asmenų dėl kurių kreiptasi į STT 2019 metais, sąrašas

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio ir

pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė,

prašymo pateikimo STT data

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Socialinės

apsaugos

ir darbo

ministerija

(SADM)

Viceministras

 

Ministras

Ministerijos kancleris

Karolis Vaitkevičius,

2019-08-20

Ministras

SADM atašė

Kęstutis Zaura,

2019-07-30

Ministras

Ministro patarėjas

Gaila Matulytė,

2019-04-17

Ministras

Strateginių sprendimų paramos grupė, vadovas

Irena Segalovičienė,

2019-08-01

Ministras

Šeimos ir vaiko teisių pasaugos grupė, vadovas

Kristina Stepanova,

2019-08-23

Ministras

Centralizuotas vidaus audito skyrius, vedėjas

 

Ministras

Komunikacijos skyrius, vedėjas

 

Ministras

Prevencijos skyrius, vedėjas

Stasė Kazlauskienė,

2019-09-30

Ministras

Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Teisės skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Europos Sąjungos investicijų skyrius, vedėjas

Lingailė Biliūnaitė,

2019-08-23

Ministerijos kancleris

Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Socialinio draudimo skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Pensijų skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Tikslinės pagalbos skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Socialinių paslaugų skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius, vedėjas

Jolanta Sakalauskienė,

2019-10-25

Ministerijos kancleris

Piniginės paramos ir būsto skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Socialinės kolbos įstaigų skyrius

 

Ministerijos kancleris

Darbo rinkos skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Darbo aplinkos skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Darbo teisės skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Trišalės tarnybos koordinavimo skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Bendrųjų reikalų skyrius, vedėjas

Darius Stankevičius,

2019-10-01

Ministerijos kancleris

Finansų skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Informacinių technologijų priežiūros skyrius, vedėjas

 

Ministerijos kancleris

Prevencijos skyrius, vyresnysis patarėjas

Agnė Balė,

2019-09-30

Ministerijos kancleris

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM

Direktorius

Julita Varanauskienė,

2019-03-28

Ministras

3.

Užimtumo tarnyba prie SADM

Direktorius

 

Ministras

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie SADM

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

 

Ministras

5.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

Direktorius

Vytautė Polujanskienė,

2019-08-20

Ministras

6.

Valstybės  vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

Direktorius

 

Ministras

7.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Direktorius

 

Ministras

8.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

Direktorius

Alvydas Masiulis,

2019-07-18

Ministras

9.

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

 

Ministras

10.

Ginčų komisija prie SADM

Pirmininkas

 

Ministras

11.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Direktorius

Ilona Ogurcova,

2019-10-29

Ministras

12.

Pabėgėlių priėmimo centras

Direktorius

 

Ministras

13.

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba

Direktorius

 

Ministras

14.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

Direktorius

 

Ministras

15.

Socialinės globos įstaigos

Direktorius

 

Ministras

15.1

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Direktorius

Artūras Melianas,

2019-05-16

Ministras

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12