Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, sąrašas

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(SADM)

 

Viceministras

Ministerijos kancleris

Ministras

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Teisės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Personalo skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Ryšių su visuomene skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Moterų ir vyrų lygybės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Apskaitos ir atskaitomybės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Strateginio planavimo ir analizės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinio draudimo ir pensijų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinės aprėpties departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Šeimos ir bendruomenių departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Darbo departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Tarptautinių reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Bendrųjų reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

3.

Lietuvos darbo birža prie SADM

 

Direktorius

Ministras

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie SADM

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

Ministras

5.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

6.

Valstybės  vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

7.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

8.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

9.

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

10.

Ginčų komisija prie SADM

 

 

Pirmininkas

Ministras

11.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

 

Direktorius

Ministras

12.

Pabėgėlių priėmimo centras

 

Direktorius

Ministras

13.

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba

 

Direktorius

Ministras

14.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

 

Direktorius

Ministras

15.

Socialinės globos įstaigos

 

Direktorius

 

Ministras

16.

Gestų kalbos vertėjų centrai

 

Direktorius

Ministras

  

Informacija apie SADM pateiktus prašymus STT pagal KPĮ 9 straipsnį

2018 m.

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė

Prašymo pateikimo STT data

 

1.

SADM

 

Ministro patarėjas

Rasa Žemaitė

2018-03-05

2.

SADM

 

Ministro patarėjas

Liutauras Vičkačka

2018-03-05

3.

SADM

 

Ministro patarėjas

Eglė Samoškaitė

2018-03-19

4. SADM   Ministro patarėjas Nėrijus Kisielius 2018-04-09
5. Visagino socialinės globos namai   Direktorius Vida Meškėnienė 2018-04-30
6. SADM   Europos Sąjungos investicijų skyriaus vedėja Ernesta Buckienė 2018-06-08
7. SADM   Piniginės paramos ir būsto skyriaus vedėja Svetlana Kulpina 2018-06-08
8. SADM   Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis 2018-06-08
9. SADM   Darbo rinkos skyriaus vedėja Kristina Ščerbickaitė (Maksvytienė) 2018-06-08
10. SADM   Finansų skyriaus vedėja Laima Noreikienė 2018-11-28
11. SADM   Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė 2018-11-28

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14