Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, sąrašas

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(SADM)

 

Viceministras

Ministerijos kancleris

Ministras

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Teisės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Personalo skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Ryšių su visuomene skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Moterų ir vyrų lygybės skyrius

Vedėjas

Ministerijos kancleris

Apskaitos ir atskaitomybės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Strateginio planavimo ir analizės departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinio draudimo ir pensijų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Socialinės aprėpties departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Šeimos ir bendruomenių departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Darbo departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Tarptautinių reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Bendrųjų reikalų departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamentas

Direktorius

Ministerijos kancleris

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

3.

Lietuvos darbo birža prie SADM

 

Direktorius

Ministras

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie SADM

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

Ministras

5.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

6.

Valstybės  vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

 

Direktorius

Ministras

7.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

8.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

9.

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Direktorius

Ministras

10.

Ginčų komisija prie SADM

 

 

Pirmininkas

Ministras

11.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

 

Direktorius

Ministras

12.

Pabėgėlių priėmimo centras

 

Direktorius

Ministras

13.

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba

 

Direktorius

Ministras

14.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

 

Direktorius

Ministras

15.

Socialinės globos įstaigos

 

Direktorius

 

Ministras

16.

Gestų kalbos vertėjų centrai

 

Direktorius

Ministras

  

Informacija apie SADM pateiktus prašymus STT pagal KPĮ 9 straipsnį

2019 m.

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė

Prašymo pateikimo STT data

 

1.

Valstybinio socialinio draudimo fodo valdyba

administracija

direktorė

Julita Varanauskienė

2019-03-28

2.

SADM

 

ministerijos patarėja

Gaila Matulytė

2019-04-17

3.

Tremtinių namai

administracija

direktorius

Artūras Melianas

2019-05-16

4. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas administracija direktorius Alvydas Masiulis 2019-07-18
5. SADM   specialusis atašė Kęstutis Zaura 2019-07-30
6. SADM Strateginių sprendimų paramos grupė grupės vadovė Irena Segalovičienė 2019-08-01
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba administracija direktorė Vytautė Pojulanskienė 2019-08-20
8. SADM   kancleris Karolis Vaitkevičius 2019-08-20
9. SADM Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė skyriaus vedėjas Kristina Stepanova 2019-08-23
10. SADM Europos Sąjungos investicijų skyrius skyriaus vedėjas Lingailė Biliūnaitė 2019-08-23

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-02