Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai ir asmenų, dėl kurių kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą

2020 metais, sąrašas

 

Teikiami rašytiniai prašymai, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pateiktų informaciją apie asmenis, kuriuos rengiamasi skirti į viceministrų, ministerijų kanclerių, įstaigų vadovų, ministerijos padalinių vadovų (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) pareigybes.

 

Eil. Nr. Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio ir pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė,prašymo pateikimo STT data

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. 

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (SADM)

Komunikacijos sk. vedėja Edita Banienė
2020-01-22
Ministerijos kancleris
Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėja Rasa Strupienė
2020-04-07
Ministerijos kancleris
Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonaitienė
2020-06-16
Ministerijos kancleris
Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėja

Aurelija Olendraitė
2020-06-18

Ministerijos kancleris
Administravimo departamento Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Renata Mikulytė
2020-07-17
Ministerijos kancleris
Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Akvilė Razumienė
2020-07-27
Ministerijos kancleris
Administravimo departamento Veiklos valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Buckiūnas
2020-07-27
Ministerijos kancleris
Administravimo departamento direktorė Aušra Juodaitienė
2020-07-27
Ministerijos kancleris
Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovė Ugnė Užgalė
2020-09-01
Ministerijos kancleris
Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vedėjas Valdas Lukauskas
2020-10-02
Ministerijos kancleris
Ministro patarėja Jurgita Varžgalytė-Tiažkijienė
2020-12-14
Ministras
Ministro patarėjas Tomas Kavaliauskas
2020-12-14
Ministras
Viceministras  Vytautas Šilinskas
2020-12-14
Ministras
Viceministrė Vilma Augienė
2020-12-14
Ministras
Ministerijos kanclerė Ana Selčinskienė
2020-12-14
Ministras
2.  Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos direktorė Direktorė Ilma Skuodienė
2020-04-01
Ministras
3. Veisiejų SGN  Direktorius Zigmas Kukučionis
2020-06-22
Ministras
4. Kėdainių SGN Direktorė Žaneta Blandienė
2020-10-23
Ministras
5. Valstybinė darbo inspekcija Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius
2020-08-14
Ministras
6. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM Direktorius Eglė Čaplikienė
2020-04-15
Ministras
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-08