BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Europos Sąjungos struktūriniai fondai

2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpis

2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa pradeda naują ES investicijų etapą Lietuvoje. Programos biudžetas - beveik 8 mlrd. eurų, kuriuos sudaro Europos regioninės plėtros,  Europos socialinio fondo +, Sanglaudos ir Teisingos pertvarkos fondų lėšos, skirtos ilgalaikės ekonominės ir socialinės gerovės bei Lietuvos ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo užtikrinimui.


 

Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės programą ir ES Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytus politikos tikslus, investicijos pagal 2021-2027 m. ES fondų programą nukreipta į šias pagrindines sritis:
• inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą;  
• švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti į besikeičiančius poreikius, kartu sprendžiant socialinės atskirties iššūkius;
• žaliąją transformaciją – atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo ir žiedinės ekonomikos skatinimą;
• sveikatos sistemų atsparumo didinimą;
• pažangų, saugų ir įvairiarūšį susisiekimą, įskaitant tarpvalstybinio, nacionalinio ir regionų judumo gerinimą;
• tvarų ir integruotą miestų ir regionų vystymą, grįstą konkretaus regiono sprendimais dėl patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo, investicijų pritraukimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Visą su 2021–2027 m. ES fondų investicijomis Lietuvai susijusią informaciją – nuo skelbiamų kvietimų teikti paraiškas iki bendros ES investicijų panaudojimo statistikos – galite rasti interneto svetainėje: www.esinvesticijos.lt
 

 

2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpis

2014–2020 m. laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – 2014–2020 m. ESFI veiksmų programa) 7 prioriteto – ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ bei 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priskirtų priemonių įgyvendinimą.

Šioms priemonėms įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiui skirta per 655,1 mln. eurų (iš jų: ES fondų lėšos sudaro 561,2 mln. eurų, bendrojo finansavimo lėšos – 93,9 mln. eurų).

Pagal 2014–2020 m. ESFI veiksmų programos 7 ir 8 prioritetus yra suplanuota įgyvendinti 27 priemones: 4 priemonės yra finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (infrastruktūrai plėtoti), 23 priemonės – Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. laikotarpiu, Ministerijai planuojant ES fondų investicijas, prioritetas teikiamas bedarbių, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų, bei neįgaliųjų užimtumui didinti; jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, ilgalaikei integracijai į darbo rinką, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą; skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti; socialinio būsto prieinamumui pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms didinti; paslaugoms šeimai plėtoti ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumui didinti bei kokybei gerinti, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų.

Visą su 2014–2020 m. ES fondų investicijomis Lietuvai susijusią informaciją – nuo skelbiamų kvietimų teikti paraiškas iki bendros ES investicijų panaudojimo statistikos – galite rasti interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt  (aktualiausios rubrikos – Dokumentai ir Finansavimas). Taip pat aktualu antikorupcinėms iniciatyvoms:

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpis

2007–2013 m. laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo atsakinga už Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (finansuotos iš Europos socialinio fondo) 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (finansuotos iš Europos regioninės plėtros fondo) 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priskirtų priemonių įgyvendinimą.

Pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendino 21 priemonę, kurios buvo skirtos užimtumui didinti bei socialinei atskirčiai mažinti, darbo jėgos kompetencijai ir kvalifikacijai ugdyti. Šių priemonių įgyvendinimui panaudota 485,4 mln. eurų (iš jų: ES fondų lėšos sudaro 448,5 mln. eurų, bendrojo finansavimo lėšos – 36,9 mln. eurų).

Įgyvendinus projektus, pasiekti šie rezultatai:

  • mokymuose dalyvavo 235 733 asmenys (iš jų 123 428 dalyvavo mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius);

  • į profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programas įtraukta 46 765 bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas;

  • į remiamo įdarbinimo programas įtraukta 196 491 bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas;

  • profesinės reabilitacijos programose dalyvavo 2 327 neįgalieji;

  • ESF remiamose veiklose dalyvavo 26 764 asmenys, patiriantys socialinę atskirtį ir socialinės rizikos asmenys (iš jų: 4 038 neįgalieji, 8 094 nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 2 545 asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis).

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendino 4 priemones, skirtas socialinių paslaugų bei paslaugų neįgaliesiems infrastruktūros plėtrai bei Lietuvos darbo biržos sistemų infrastruktūros plėtrai. Šių priemonių įgyvendinimui panaudota 138,87 mln. eurų (iš jų: ES fondų lėšos sudaro 126,85 mln. eurų, bendrojo finansavimo lėšos – 12,02 mln. eurų).

Įgyvendinus priemones, buvo modernizuoti ar pastatyti 228 objektai, skirti socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems teikimui.

Visą su 2007–2013 m. ES struktūrine parama Lietuvai susijusią informaciją galite rasti interneto svetainėje http://www.esparama.lt/titulinis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-26