DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Piniginė socialinė parama 2
  • 1.

   Ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatytas darbingumo lygis, turi teisę kreiptis į ES valstybės, kurioje jis laikinai gyvena, instituciją dėl socialinės paramos, skirtos mažas pajamas gaunantiems gyventojams? Ar jis nepraras teisės gauti netekto darbingumo (invalidumo) pensijos Lietuvoje?

   Asmenų, kuriems buvo taikomi kelių ES valstybių narių teisės aktai, arba kurie persikelia gyventi iš vienos ES valstybės narės į kitą, socialinę apsaugą reglamentuoja ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t.y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (toliau – koordinavimo reglamentai). 

   Koordinavimo reglamentai paremti principu, kad kiekviena ES valstybė narė moka pensiją už joje įgytą socialinio draudimo stažą. Socialinio draudimo pensijos, paskirtos pagal vienos valstybės narės įstatymus, negali būti sumažinamos, pakeičiamos, sustabdomas ar nutraukiamas jų mokėjimas tik dėl to, kad jų gavėjas persikelia gyventi į kitą ES valstybę narę.

   Jei kitoje ES valstybėje narėje, kur asmuo laikinai gyvena, jam yra paskirta socialinė parama, jis nepraras teisės gauti Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo pensijos. Ar asmuo turi teisę gauti socialinę paramą mažas pajamas gaunantiems asmenims ir skiriamos paramos dydis, priklauso nuo tos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl tokios paramos gavimo. Tačiau besikreipiant dėl socialinės paramos, asmuo turi informuoti tos valstybės narės kompetentingą įstaigą, kad Lietuvoje gauna netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, nes kita valstybė turi teisę atsižvelgti į jo pajamas (pensijas ar pašalpas) gaunamas kitose valstybėse narėse.
    

   Atnaujinta: 2020 02 13

  • 2.

   Kur rasti prašymų ir paraiškų formas dėl socialinės paramos?

   Visas formas galima atsisiųsti iš tinklapio skilties „Prašymų formos socialinei paramai gauti“.

   Atnaujinta: 2020 02 13